MCG Ouderhandboek Handboek Home
normaal groter zeer groot Verander de tekstgrootte   
Print Mail Home Home    Mail    Print
Inhoudsopgave | Links | Literatuur |

Literatuur

Op deze pagina vindt u literatuur behorende bij het hoofdstuk Communicatie. 

===================

Al uw vragen over spraak-en taalmoeilijkheden bij kinderen
Autheur(s): Welle Donker, van Balkom e.a.
Jaar van uitgifte: 1990
Uitgegeven door: Uitgeverij Het Spectrum
ISBN: 90-274-2378-4
100 vragen over spraak/taalstoornissen kort toegelicht
Meer info bij de BOSK
Al uw vragen over spraak-en taalmoeilijkheden bij kinderen

===================

It Takes Two To Talk
A Practical Guide for Parents of Children with Language Delays
Autheur(s): Jan Pepper and Elaine Weitzman
Jaar van uitgifte: 2004
Uitgegeven door:
ISBN:
The Hanen Centre
It Takes Two To Talk