Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Volg de BOSK op BOSK Hyves BOSK Facebook BOSK Twitter BOSK movies BOSK in beeld op Flickr BOSK Linkedin BOSK nieuws-feed
MyBOSK Kids Jongeren
Print Mail Home Home  Mail  Print
normaal groter zeer groot
Verander de tekstgrootte

Handige adressen Noord Holland Noord

Op deze pagina vindt u de volgende items:

Belangenbehartiging

 Adviesraad Senioren- en gehandicaptenbeleid Uitgeest
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het college en eventueel aan andere gemeentelijke organen op de volgende terreinen:

 • gemeentelijk beleid met betrekking tot senioren en gehandicapten op het gebied van wonen, zorg, welzijn, volksgezondheid, verkeer en vervoer
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), ingevoerd op 1 januari 2007

De adviesraad bestaat uit maximaal elf leden, waarvan ten minste de helft is voorgedragen door senioren- en gehandicaptenorganisaties. De andere leden zitten in de adviesraad op persoonlijke titel.
De adviesraad vergadert zeven keer per jaar. De data voor de rest van 2007 zijn: 28 augustus, 23 oktober en 11 december.
Inlichtingen
M. van Beurden, Gemeentehuis, tel. (0251) 361 156.
H. Kok, voorzitter Adviesraad, tel. (0251) 820 849.

 Stichting Ieder Alles
Stichting Ieder Alles is een postercampagne begonnen om de afstand die kinderen en volwassenen met een handicap tot de samenleving hebben te verkleinen. Tijdens de campagne ligt het accent op talenten en mogelijkheden die nog ongekend zijn. De bedoeling is om overal waar veel mensen komen posters neer te hangen (bibliotheken, scholen, zorgcentra, buurtcentra, gemeentehuizen, sociale diensten, bedrijven, café's, etc.). Daarbij is alle hulp welkom.
Kijk op de website van Ieder Alles waar in uw provincie de posters al hangen. Ook is te zien welke plakkers waar gaan plakken zijn en neem kontakt met Ieder alles op als u wilt helpen! Tel. (0255) 526 442 of e-mail: info@iederalles.nl.

naar boven

Er op uit

 Restaurant 't Schippersrijk te Uitgeest
In restaurant 't Schippersrijk te Uitgeest zijn alle gerechten aan te passen aan een speciaal dieet. Het a la carte restaurant heeft 86 zitplaatsen met uitzicht over het Uitgeestermeer en de jachthaven. Het restaurant is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een invaliden toilet. Vanaf 1 april en het gehele zomerseizoen is het geopend van di t/m zo, vanaf 12.00 uur. Telefonisch reserveren, tel. (0251) 31 26 26.

 Rolstoelroute bij VVV Alkmaar
Alkmaar is de eerste stad met een speciale historische route voor rolstoel- en boostergebruikers. VVV Alkmaar heeft, in nauwe samenwerking met Gemeente Alkmaar en Gehandicapten Overleg Alkmaar, een nieuwe stadswandeling uitgegeven die volledig is aangepast voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of booster (soort elektrische rolstoel voor mensen die slecht ter been zijn). Zaterdag 20 september 2003 was de officiële opening. Lees verder »

 Tram De Red Crosser
Rode Kruisafdeling Amsterdam heeft een bijzondere tram. De tram is aangepast, zodat rolstoelgebruikers ook mee kunnen en er zit een lift en een rolstoeltoilet in. De rondrit die de tram maakt duurt twee uur en gaat langs de mooiste plekjes van Amsterdam. De Red Crosser rijdt zes dagen per week, buiten de spitsuren.  Lees verder »
(020) 622 62 11 | receptie@nrka.nl

 Wandelroute bij Marquette Heemskerk
Op het prachtige landgoed Marquette met dertiende-eeuws kasteel vindt u wilde planten, kruiden, struiken en bomen. Er zijn twee wandelroutes over het landgoed die, mits het niet geregend heeft, geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. Startpunt is de parkeerplaats bij de toegangspoort naar het kasteel in Heemskerk.
Informatie of bestellen wandelroutes: Dhr. J. Willemse, tel. 0251 653 735 of http://www.natuurwegwijzer.nl/

naar boven

Kleding

 Wickerr
Wickerr verkoopt kwalitatieve, leuk ogende en praktische kleding voor kinderen van 6-12 jaar met een motorische beperking. De subtiele aanpassingen geven de kleding een toegevoegde waarde.
www.wickerr.com

Ondersteuning

 MEE Noordwest Holland
James Wattstraat 5,
1817 DC  Alkmaar.
088 652 25 22

 Praktische Pedagodische Gezinsbegeleiding
Kerklaan 9
1829 BS  Alkmaar
072 522 42 71

 Stichting Praktische Thuishulp

 • Alkmaar
  Reinaertlaan 1-3
  coordinator: Mevr. I. Pomstra en E. Hekkenberg
  072 540 18 00
 • IJmond
  Postbus 488
  1940 AL  Beverwijk
  coord. Mevr. J. de Bruin
  023 525 86 81
 • Kop van Noord-Holland
  Loet 19
  1741 BN  Schagen
  0224 213 177

naar boven

Opvang

Kinderdagverblijf in Petten
Het kinderdagverblijf de Pettenvlet aan Zee biedt kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Wilt u meer weten over de Pettenvlet aan Zee, dan kunt u contact opnemen met S. Snip, telefoon 0226 383 175 of e-mail s.snip@tiscali.nl

 Kinderdagverblijf Kleine Maatjes in Haarlem
Kleine Maatjes is kinderdagverblijf voor kinderen tot 5 jaar die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben. Het doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te bevorderen en het gezin te ontlasten. Kleine Maatjes is voor kinderen met een chronische ziekte of een aangeboren afwijking, die niet in aanmerking komen voor plaatsing in andere vormen van kinderdagopvang.
Meer informatie
Mariska Maat en Milou Peys, tel. (023) 540 79 55, e-mail info@kleine-maatjes.nl. Website www.kleine-maatjes.nl.

naar boven

Speel-o-theken

 Speel-o-theek Overdie (Alkmaar)
Arcadialaan 250
1813 KN  Alkmaar
072 540 19 26

 Speel-o-theek Hamertje Tik (Den Helder)
Buurthuis de Eendracht
Dintelstraat 20,  Den Helder

 Speel-o-theek 't Pakhuis (Den Helder)
Buurthuis Elto
Crocusstraat 64a, Den Helder

 Speel-o-theek 't Stokpaardje (Den Helder/Julianadorp)
Basisschool de Verrekijker
Vogelzand, Julianadorp

 Speel-o-theek Heiloo
Slimpad 16c
1851 LB  Heiloo

 Speel-o-theek Leentjebeer (Purmerend)
Sportlaan 147
1442 EC  Purmerend

 Speel-o-theek 't Stationnetje (Heerhugowaard)
Graanmolen 4
1703 PH  Heerhugowaard

 Speel-o-theek Mikado (Hoorn)
(gebouw De Rode Luifel)
Scheerder 3
1625 VA  Hoorn

naar boven

Sport

 Conditietraining voor gehandicapten (Julianadorp)
Sportvereniging Sportlust te Julianadorp geeft 1 uur per week conditietraining aan gehandicapten. De training vindt plaats op woendagavond van 19.00 tot 20.00 uur in Sociaal Cultureel Wijkcentrum Drooghe Bol te Julianandorp
Han en Guus Hoogenraad: 0223 644 368.

 Handbike uitproberen
De KNWU heeft her en der in het land verspreid, handbikes staan om uit te
proberen. In totaal 5 stuks. Alle bikes zijn type AP! Ze worden uitgeleend voor een periode van maximaal 4 weken.Heeft u interesse om te handbiken en u bent niet in het bezit van een handbike. Dan kunt u contact opnemen met Nelly Voogt nelly@knwu.nl of Kees van Breukelen kvb@doubleperformance.nl

 Klas op wielen
Klas Op Wielen is een voorlichtingsproject voor het basis- en voortgezet onderwijs met als doel positieve beeldvorming te creëren van mensen met een beperking. Het project wordt uitgevoerd door Sportservice Noord-Holland in de provincie Noord-Holland.
Twee sporters met een beperking bezoeken de scholen. Na een theorieles, waarbij ze uitleggen hoe ze gehandicapt zijn geraakt en wat dat met ze heeft gedaan, volgt de praktijk. De kinderen ervaren wat het is om een lichamelijke beperking te hebben door in een rolstoel of geblinddoekt te sporten. Tijdens het sporten ligt de nadruk op dat wat mogelijk is.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website http://www.klasopwielen.nl/ of neem contact op met Sportservice Noord-Holland, Jos Koopmans.
(0229) 25 94 55 | jkoopmans@sportservicenoordholland.nl

 SASV (Stichting Aangepaste Sport en Vrijetijdsbesteding)
Deze stichting heeft als doelstelling het mogelijk maken van sporten en andere vormen van vrijetijdsbesteding door mensen met een verstandelijke, lichamelijke en zintuigenlijken beperking, die wonen in Schagen & omstreken. Verder behartigt de stichting alle andere belangen van gehandicapten op het gebied van sport, spel en recreatie, in de ruimste zin van het woord.

 Sportservice Noord-Holland
Sportservice Noord-Holland heeft verschillende regiomedewerkers aangepast sporten in dienst. Het aanbod van Sportservice Noord-Holland is er voor iedereen met een beperking.
Regiomedewerker aangepast sporten West-Friesland: Jos Koopmans.
(0229) 25 94 55 | jkoopmans@sportservicenoordholland.nl
Website: www.sportservicenoordholland.nl/so_as_wf.htm

naar boven

Vrije tijd

 Noord-Hollandse Musicalgroep Ludamus is voor iedereen! 
Musicalgroep Ludamus is in vele opzichten uniek. De leeftijd van de spelers loopt uiteen van 7 tot 70 jaar, de handicaps variëren van aan autisme verwante contactstoornissen tot spasticiteit en niet-sprekend. Musicalgroep Ludamus is er van overtuigd dat in iedereen, hoe gehandicapt ook, een talent schuilgaat. Iedereen is welkom bij de groep. Meer informatie over de musicalgroep is te vinden op http://www.ludamus.nl/ of bel voor informatie naar Marlies Arend, 06- 2556 72 72.

 Jongerenproject
Onder de paraplu van de Zonnebloem is een groep enthousiaste jongeren gestart met een jongerenproject. Zij willen graag iets doen voor jongeren die door hun lichamelijke beperking in een isolement dreigen te raken. In samenspraak met de doelgroep willen zij activiteiten ontplooien zoals een strandwandeling maken, winkelen, of samen gezellig uitgaan. Mogelijk is ook een individueel bezoek aan huis. Ben je tussen de 18 en 45 jaar en chronisch ziek of lichamelijk gehandicapt, meld je dan per e-mail aan bij het Jongerenproject Regio kennemerland »

 Maak contact!
Wist je dat de helft van de Nederlanders niemand kent met een handicap of chronische ziekte? En dat terwijl 1 op de 10 Nederlanders chronisch ziek of gehandicapt is? De 'verlegenheid' blijkt groot - aan beide kanten.
Hoe belangrijk contact is voor mensen, weet het Rode Kruis als geen ander. Daarom voerden zij in 2004 een grote campagne om mensen bij elkaar te brengen. Mensen met en zonder handicap of ziekte.
En of dat gelukt is! De website www.maakcontact.nl speelde in dit succes een hoofdrol. Reden voor het Rode Kruis om van de tijdelijk bedoelde site een vaste plek voor ontmoeting te maken.

naar boven

Werk

 Brochure 'Werken is belangrijk voor iedereen'
MEE Noordwest-Holland heeft twee folders en een brochure samengesteld voor werkgevers en werknemers of werkzoekenden. Met deze folders en brochure wil MEE de eerste vragen over werken met een beperking beantwoorden. Er wordt uitleg geboden over de verschillende mogelijkheden om aan werk te komen, informatie over voorzieningen en adressen waar u terecht kunt voor verdere vragen.
Aanvragen
De folders en de brochure zijn aan te vragen via de website van MEE Noordwest-Holland www.meenwh.nl of stuur een mail naar vraag@mailmee.nl
Bellen kan ook, 0900 999 8888.

 UitzendbureauPLUS
UitzendbureauPLUS is de plek van waaruit cliënten van MEE Noordwest-Holland, GGZ Noord-Holland-Noord en St. Philadelphia Zorg, individueel of in groepsverband lichte werkzaamheden in een vrijwillig kader doen bij bedrijven en instellingen. Het uitzendbureau is daarnaast een werk- /leerplek voor enkele cliënten. UitzendbureauPLUS is innovatief in de doelgroepoverschrijdende aanpak en de intensieve samenwerking tussen de zorgaanbieders, die tot doel heeft maatwerk te leveren aan een zeer diverse groep van cliënten.
Meer informatie
www.uitzendbureauplus.nl

Wonen
De route voor het zoeken naar een zelfstandige woning en de toewijzing van de woning is in elke gemeente verschillend. Eventueel kan bij het wonen ondersteuning worden gezocht (woonbegeleiding), bijvoorbeeld met een Persoons Gebonden Budget (PGB).

 • FOKUS
  Biedt aangepaste huurwoningen via woningcorporatie aan ernstig lichamelijk gehandicapten, waarbij geen leeftijdsgrens wordt gehanteerd. Verspreid over heel Nederland, in onze regio Alkmaar-Oudorp en Purmerend. Voorwaarde is dat ADL-assistentie wordt afgenomen bij FOKUS. Aanmelding via Fokus.
 • Heliomare
  Kinderhuis de Blauwe Reiger
  (Bergen NH): voor lichamelijk/meervoudig gehandicapten van 4 t/m 18 jaar uit de regio benoorden het Noordzeekanaal.
  Woonvorm Krommenie: voor mensen met NAH. Vanuit deze woonvorm wordt ook ambulante begeleiding geboden naar en bij zelfstandig wonen.
 • Lauwershof
  Binnen project "De Strandwal" zijn aanleunwoningen voor mensen (55+) met een lichamelijke handicap.
 • Philadelphia Zorg NHN:
  De Waterburcht in Langedijk
  (lichamelijk en/of meervoudig gehandicapten) Staan ook open voor alle vragen om begeleiding in de regio. Bieden ook ambulante woonbegeleiding.
 • Amstelrade te Amstelveen (LCIG-indicatie)
  Biedt beschermd wonen, begeleiding bij zelfstandig wonen en ambulante woonbegeleiding.Plaatsing vanuit het hele land.
 • Odion (LCIG-indicatie)
  Het Klaverland in Castricum, kleine woonvorm voor volwassenen en kinderen.
  Cronenburcht in Heemskerk, kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een progressieve lichamelijke handicap.
  Begeleid zelfstandig wonene in de gemeenten Castricum, Alkmaar en Zaanstad.
 • Raphaëlstichting (LCIG-indicatie)
  Breidablick (Midden beemster) biedt woonmogelijkheden voor mensen met NAH.
 • Stichting Nieuw Unicum te Zandvoort (LCIG-indicatie)
  Grote (200 pers.) woonvorm voor lichamelijk en tyltylgehandicapte volwassenen.
 • SWLG te Purmerend
  (Stichting Woonvoorziening Lichamelijk gehandicapten)
  Woonvormen en/of woonbegeleiding voor mensen met een lichamelijke handicap en/of NAH, boven de 18 jaar. Oook logeermogelijkheden
  website: http://www.woonvorm.com

naar boven

Zorg

Gespecialiseerde kinderthuiszorg door Kids2Care
Kids2Care heeft als doel het aanbieden van gespecialiseerde kinderthuiszorg op maat aan (ernstig) zieke kinderen met een chronische, acute aandoening of handicap. De zorg die Kids2Care biedt is gericht om ziekenhuisopnames te voorkomen, dan wel te verkorten en het gezin te ondersteunen en te begeleiden bij de vaak zware zorg. Kids2Care werkt met gespecialiseerde verpleegkundigen en werken samen met diverse disciplines. Tevens heeft Kids2Care binnen haar team de mogelijkheid om begeleiding op maat te geven en heeft zij ervaren SPW- en SPH-teamleden die bij kinderen met ADHD, PDD-nos en andere autisme vormen structuur en ondersteuning te kunnen bieden. www.kids2care.nl

 Meer weten?
- Nieuws
- Contactgegevens
- Handige adressen
- Nieuwsbrieven
- Terugblik


Powered By Remotion