Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Volg de BOSK op BOSK Hyves BOSK Facebook BOSK Twitter BOSK movies BOSK in beeld op Flickr BOSK Linkedin BOSK nieuws-feed
MyBOSK Kids Jongeren
Print Mail Home Home  Mail  Print
normaal groter zeer groot
Verander de tekstgrootte

Wat is een spraak-/taalstoornis?

De term is een verzamelnaam voor een groot aantal problemen dat zich kan voordoen in de communicatie in het algemeen, de taalaanleg, het luisteren, het begrijpen en het spreken. Deze problemen kunnen heel veel verschillende oorzaken hebben, die niet altijd te achterhalen zijn. Ook al is de oorzaak niet bekend, het is altijd mogelijk om te werken aan de ontwikkeling van communicatie.

Communicatie
Geen mens kan zonder communicatie. Al voor de geboorte kan een baby de stem van de moeder horen en al kort na de geboorte herkennen uit andere stemmen. Vanaf de geboorte reageren ouders en kinderen op elkaar. Dan begint dus ook communicatie op veel verschillende manieren. Huilen, aanraken, oogcontact, een glimlach, samen aandacht hebben voor iets, handen uitsteken en brabbelen zijn allemaal vormen van communicatie. De wisselwerking tussen ouder en kind is de basis van alle latere menselijke communicatie.

Spraak
Het eerste half jaar leert een baby de zinsmelodie en het specifieke klankpatroon van de taal uit zijn omgeving. De geluidjes die de baby zelf maakt gaan ook steeds meer op de omgevingstaal lijken. Meestal gaat het gebrabbel in de eerste helft van het tweede jaar over in losse woorden. Daarnaast verwerft het kind ook een heel scala aan betekenis-volle gebaren, die het vaak naast en in plaats van woordjes gebruikt. Voor sommige kinderen is de combinatie van gebaar en woord het opstapje naar twee-woordzinnetjes. In de meeste culturen is de gesproken taal de belangrijkste vorm van communicatie, al blijven bepaalde gebaren als ja-knikken of wenken levenslang in gebruik. De gebaren die ons spreken begeleiden, blijken ons ongemerkt te helpen bij het vinden van de juiste woorden.

Schrift
Naast gesproken communicatie hebben veel culturen een eigen schrift ontwikkeld. Deze schriftvormen berusten op een visuele voorstelling van hele woorden (zoals het Chinees), lettergrepen (zoals hiƫrogliefen) of individuele spraakklanken (zoals het alfabet). Vooral het alfabetische schrift stelt hoge eisen aan ons klankbewustzijn. Is dat klankbewustzijn niet zo goed ontwikkeld, dan kan dat tot problemen leiden bij het lezen of spellen.

Hulpmiddelen
Wanneer de taalverwerving via de gesproken taal bedreigd of ernstig vertraagd wordt door ongunstige factoren in kind of omgeving, dient de omgeving communicatievormen aan te bieden, die beter toegankelijk zijn voor het kind. Gelaatsuitdrukkingen, houding, gebaren, voorwerpen en/of afbeeldingen, woord- of klanksymbolen en communicatie-hulpmiddelen zullen de rol overnemen van het spreken om het kind toegang te geven tot taal. Het is van groot belang om hier al heel vroeg mee te starten, omdat de taalverwerving de eerste paar jaren het snelst en het best verloopt. Vaak wordt er gedacht dat dit de normale spraak/taal-ontwikkeling tegenhoudt, maar het blijkt dat juist deze middelen en methoden een positieve invloed hebben op de spraak/taalontwikkeling.

Maakt u zich zorgen over uw kind omdat:

 • u zijn aandacht niet goed kunt vangen;
 • het niet lijkt te luisteren;
 • het niet of slecht begrijpt wat u zegt;
 • het weinig brabbelt;
 • het niet of slecht kan praten op een leeftijd dat de meeste kinderen dat al wel doen;
 • het moeite heeft met bewegingen van mond of tong;
 • het moeilijk slikt of kauwt?

Neem dan eens contact op met de BOSK.Powered By Remotion