Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Volg de BOSK op BOSK Hyves BOSK Facebook BOSK Twitter BOSK movies BOSK in beeld op Flickr BOSK Linkedin BOSK nieuws-feed
MyBOSK Kids Jongeren
Print Mail Home Home    Mail    Print
normaal groter zeer groot
Verander de tekstgrootte

Het EMG-Platform

Het Platform EMG is een kennisnetwerk voor en door ieder die professioneel of persoonlijk betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap.

Logo Platform EMG

Het Platform EMG heeft tot doel

  • het verzamelen, uitwisselen en verspreiden van kennis en informatie
  • en het bevorderen van kennisontwikkeling

voor en door ieder die betrokken is bij mensen met een ernstige meervoudige handicap. 

Wat doet het Platform EMG?
Het Platform coördineert en faciliteert werkgroepen van professionals en ouders. De rol van het Platform is die van makelaar van kennis en informatie voor diegenen die betrokken zijn bij mensen met een ernstige meervoudige handicap. Om die rol goed te kunnen vervullen werkt het Platform samen met ouderverenigingen, kenniscentra, universiteiten, overheden en branche organisaties. Het Platform is zelf geen kenniscentrum. Het doet geen eigen onderzoek. Het signaleert lacunes en stimuleert en faciliteert initiatieven voor nieuwe projecten.
In het Platform zijn enkele werkplaatsen actief. Werkplaatsen werken aan een bepaald (kennis)product, zoals een handreiking, een brochure of een bijeenkomst. De werkplaatsen kunnen worden samengesteld uit professionals en ouders uit het netwerk van het Platform, maar er kunnen ook andere deskundigen bij gevraagd worden.
Het Platform brengt elke maand een nieuwsbrief uit, die elektronisch wordt verspreid. Deze nieuwsbrief bevat nieuws en informatie, discussie, een agenda, bespreking van boeken en tijdschriften, oproepen en vragen en een column.  

Visie
Mensen met ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op een situatie
· waarin zij in relaties met anderen een actieve en sturende rol spelen en
- waarin zij tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden komen.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met T. (030) 273 97 24.
Correspondentieadres: Landelijk EMG-Platform | Postbus 413 | 3500 AK
Bezoekadres: Oudlaan 4 | 3515 GA Utrecht
Website: www.emgplatform.nl.

Als u direct wilt reageren, kunt u mailen met de coördinator van het Platform EMG drs. Gerda Schregardus-Heuff: info@emgplatform.nl.Powered By Remotion