Word lid!

Onderzoek

Er wordt in Nederland veel onderzoek gedaan naar Pierre Robin-sequentie. Zo loopt er in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht onder andere een studie naar de korte- en lange termijn resultaten van de behandeling mandibulaire distractie osteogenese (kijk bij Behandeling).

Verder is er een multicentrische studie opgezet tussen het WKZ, de Vrije Universiteit Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam om onderwerpen die met Robin sequentie te maken hebben te onderzoeken.

Ten slotte heeft in oktober 2014 de eerste Internationale Consensus Meeting omtrent Robin sequentie in Utrecht plaatsgevonden, waarin veel artsen uit binnen-en buitenland aanwezig waren.