Word lid!
15 september 2018Utrecht

Algemene ledenvergadering BOSK

De BOSK nodigt alle BOSK-leden van harte uit voor de tweede algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar op 15 september in Utrecht. Meer informatie over de plannen voor de toekomst en de agendapunten lees je hier.

Tijdens de ALV van 23 juni 2018 heeft het bestuur de plannen voor de toekomst van de BOSK toegelicht. Het bestuur stelt voor om tot vier verenigingen te komen: een vereniging voor cerebrale parese, een vereniging voor spina bifida en hydrocephalus, een vereniging voor EMB (incl. Joubert en Stickler) en een vereniging voor schisis (incl. Pierre Robin). Deze vier verenigingen gaan zelf bepalen hoe zij het meeste kunnen betekenen voor hun eigen achterban.

Rol landelijke bureau

Wat niet verandert is de inzet van het landelijk bureau. De komende jaren kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van de kennis, ervaringen en netwerken en betaalde medewerkers die de BOSK nu heeft.

 

Het voorstel om tot vier afzonderlijke verenigingen te komen is op 23 juni positief ontvangen met enkele kritische kanttekeningen. Het bestuur neemt de vragen, reacties en input van leden mee en verwerkt dit in een voorstel dat in de ALV van 15 september wordt voorgelegd.

 

Meer informatie

De vergadering vindt plaats op 15 september, van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht.

 

Naar overzicht