Word lid!
16 april 2018Utrecht

Bijeenkomst verlagen regeldruk vanuit cliëntperspectief

Ieder(in), Mind en Patiëntenfederatie Nederland organiseren een bijeenkomst voor cliënt- en patiëntvertegenwoordigers over het verminderen van regeldruk.

Onlangs zijn er diverse zogenaamde schrapsessies voor en door zorgverleners georganiseerd. Maar niet alleen zorgprofessionals, ook patiënten, cliënten en hun naasten en vertegenwoordigers ervaren regeldruk. Juist mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, zouden niet belast moeten worden met onnodige bureaucratie. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor hen die al extra belast zijn met de zorg of ondersteuning van hun kind, een ouder en/of als vertegenwoordiger voor een cliënt of patiënt optreden. Tijdens de aanpak en schrapsessies met zorgprofessionals is ook vaak de regeldruk bij cliënten en patiënten zichtbaar geworden. 

Actieplan voor patiënten

Met deze reden wordt nu ingezet op een apart actieplan voor cliënten en patiënten. Met en voor de mensen om wie het gaat, wordt  een verbeteragenda opgesteld van maatregelen die substantieel kunnen bijdragen aan minder bureaucratie en gedoe voor cliënten, patiënten en/of hun naasten en vertegenwoordigers. De bijeenkomst wordt geleid door Peter van Linschoten, directeur van Onderzoeks- en advies bureau ARGO.

Voor wie

Voorzitters, directeuren, beleidsmedewerkers, ervaringsdeskundigen en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers.

Programma

  • 15.30 uur inloop
  • 16.00 uur start bijeenkomst, inleiding via onder andere videoboodschap VWS
  • 16.30 uur uitwerking schrapvoorstellen en verbeterpunten in kleine groepen
  • 17.45 uur lopend ( warm ) buffet
  • 18.30 uur Gezamenlijk de resultaten & bouwstenen voor het sectorplan bespreken.
  • 19.30 uur afronding en voor wie wil is er nog een drankje en netwerkgelegenheid.
  • 20.00 uur is of gaat iedereen huiswaarts.

Aanmelden

De bijeenkomst vanaf 16.00 uur tot 19.30 uur, vindt plaats in het gebouw 't Hart, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht (Papendorp). Aanmelden kan alleen via deze link (nieuw venster) Vrijdag 13 april ontvangt u meer informatie, zoals het volledige programma!

 

Naar overzicht