Word lid!
12 juli 2013

Het belang van communicatie!

xLaurens Rijpstra 0007

Een goede communicatie is volgens Laurens de basis van elk geslaagd project. Hij is door de BOSK gevraagd deel te nemen aan het zorgnetwerk ‘richtlijn CP in praktijk’. Voor het slagen van het netwerk heeft hij jullie input nodig, Dus lees zijn blog en reageer!

Een goede communicatie is de basis van elk geslaagd project. En voor het slagen van het project waar ik in deze blog over vertel, is jullie hulp ook nodig! Dus lees verder en let’s communicate!

 

Netwerk voor mensen met cerebrale parese

Een paar weken geleden kreeg ik vanuit de BOSK een uitnodiging om mee te denken over de invulling van een netwerk voor mensen met cerebrale parese (CP): CP-NET. Het doel van dit CP-NET is om de zorg voor de patiënten te verbeteren. Dit netwerk bestaat nog niet, maar moet ontwikkeld worden. En dan niet alleen met de patiënten, maar ook een netwerk met daarin de artsen, fysio’s, onderzoekers en ga zo maar door. Samengevat de driehoek tussen behandelaar, onderzoeker en patiënt.

Dit was een erg interessante dag in Utrecht, waar ik als ongeveer enige niet medisch opgeleid persoon, samen met onderzoekers en artsen, een businessplan moest opstellen voor het netwerk.

 

Elke professional spreekt een andere taal

Een soepele communicatie is belangrijk in de zorg. Tijdens deze brainstormdag viel het mij vooral op dat de aanwezige artsen, fysiotherapeuten en onderzoekers allemaal net een andere denkwijze hebben. En met deze verschillende denkwijzen ook een verschillende manier van communiceren. Het grappige is dat ze dit zelf ook erkennen, ze hadden het er zelfs over dat ze een andere taal spraken. Er is dus op communicatiegebied erg veel te winnen.

 

Bruggenbouwer

Twee dagen na de brainstormdag vroeg de BOSK mij om deel te nemen aan een bestaand zorgnetwerk ‘Richtlijn CP in praktijk’, om als zogeheten ‘Knowledge Broker’ vanuit de patiënten input te geven in dit netwerk. Ik doe dit samen met Jacqueline Houthuijzen, moeder van een dochter met CP. Ons doel is om geluiden vanuit de patiënten door te geven aan de zorgverleners. Wij zullen fungeren als  een soort ‘bruggenbouwers’ tussen de zorgverleners en onderzoekers op het gebied van CP.

 

Zorg verbeteren

De basis van een goede behandeling is in mijn optiek een goede communicatie. En als de zorgverleners onderling al een andere taal spreken, spreken ze helemaal een andere taal dan de patiënten. Aangezien wij wel de taal van de patiënten spreken, kunnen wij dit tijdens de bijeenkomsten vertalen naar de taal van de zorgverlener en onderzoekers. Wij zullen proberen om de uiteindelijke zorg voor mensen met CP te verbeteren, op basis van onze ervaring en met de ervaringen van BOSK-leden. We hebben allemaal voordeel bij het slagen van dit netwerk.

 

Deel je ervaringen

Ik denk dat het slagen van het netwerk cruciaal is voor de zorg. Het feit dat er maar één ander zorgnetwerk is in Nederland (het Parkinson netwerk) verbaasde mij toch enigszins. Daarom wil ik graag van jullie input krijgen voor het netwerk Richtlijn CP in de praktijk! Wat zouden jullie er graag uithalen en wat verwachten jullie ervan! Of zijn er behandelingen waarvan jullie hebben gemerkt dat ze wel of niet werkten? Alle input is welkom. Jullie kunnen me contacten via Facebook, Twitter (@laurensrijpstra), via de BOSK of via deze blog, wat voor jullie het makkelijkst uitkomt. Ik hoor graag van jullie!