Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Benoeming bijzonder hoogleraar Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking

Dr. Paula Sterkenburg is per 1 juni benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De leerstoel maakt deel uit van de Academische Werkplaats Bartiméus-VU en is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds.

Lees meer

Beslist Samen 2.0: betere begeleiding bij keuzes behandeling van schisis

Schisis Nederland denkt als vereniging van en voor mensen met schisis mee in het landelijke project 'Beslist Samen 2.0 '. In dit project werken we samen met een aantal ziekenhuizen en schisisteams aan verbetering van het proces waarbij zorgverleners, kinderen en jongeren met schisis en hun ouders samen beslissen bij keuzes in een behandeling. We zoeken hiervoor nog panelleden.

Lees meer
Kaart-2

Mooie set kaarten CP Light

Ken jij een jongere met een lichte vorm van CP? Stuur deze kaart op! De kaart bevat info over een groepsapp voor jongeren met CP light. En verwijst naar ervaringen van andere jongeren op www.WijenCP.nl

Lees meer

Vergoeding elektriciteitskosten bij ademhalingsapparatuur

Mensen die gebruikmaken van beademingsapparatuur in de thuissituatie kunnen nu voor het zeer hoge stroomverbruik dat daarmee gepaard gaat, een tegemoetkoming aanvragen bij hun zorgverzekeraar.

Lees meer

Reactie Ieder(in) op wijziging Participatiewet en Ziektewet

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen in de Participatiewet en Ziektewet voorgesteld. Het gaat o.a. over wijzigingen rond jobcoaching, bijverdienen in deeltijd en de no-riskpolis. De wijzigingen zijn bedoeld om het makkelijker te maken voor werkgevers en werknemers met een beperking om tot een match en duurzaam werk te komen.

Lees meer

Hoe begeleid ik mijn kind bij het vinden van zijn eigen plek?

Volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Jongeren met een beperking komen obstakels tegen die het veel lastiger maken om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Logisch dat je als ouder hierbij wilt helpen. De vraag is hoe.

Lees meer

Ieder(in): resultaten banenafspraak op papier mooier dan in werkelijkheid

De cijfers uit de vierde kwartaalrapportage van het UWV laten zien dat de doelstelling van de banenafspraak voor 2018 ruimschoots wordt gehaald. Dit klinkt als goed nieuws, maar de cijfers laten ook zien dat de banenafspraak slechts een klein deel van de mensen met een beperking helpt. Dat schrijft Ieder(in).

Lees meer
boek schouders

Boek met tips voor ouders die behandelbeslissingen moeten nemen

De meeste ouders van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking komen meer dan eens voor een medische beslissing te staan voor hun kind. Wat kan en mag je als ouder/verzorger? Wat kan en mag een arts? Hoe ga je samen in gesprek en wat zegt de wet hierover? Hierover gaat het boek "Als je niet zelf kan beslissen".

Lees meer

Oproep studenten+

Heb je een beperking en volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho)? Loop je met je opleiding weleens ergens tegenaan? Dan heeft Ieder(in) jouw hulp nodig.

Lees meer

EMB NL in het gelijk gesteld: geen hogere kosten voor dagopvang voor thuiswonende kinderen met EMB

Het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren hebben maatregelen genomen ter compensatie van de verdubbelde kosten voor de dagopvang voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Het bestuur van de vereniging EMB Nederland is buitengewoon tevreden over dit resultaat.

Lees meer