Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Spring festival 2017

OPROEP SPRING-vrijwilliger

SPRING Utrecht presenteert van 18 t/m 27 mei 2017 een vernieuwend programma vol voorstellingen. Zowel internationale als lokale theatermakers doen mee. Elk jaar zetten ruim 80 mensen zich vrijwillig in voor SPRING. Om het festival toegankelijker te maken, wil SPRING de vrijwilligersdoelgroep verbreden.

Lees meer

Contact gezocht met ouders van slechthorende en dove kinderen met meervoudige handicap

Lydia Steenstra, moeder van Malú Fleur, komt graag in contact met ouders van slechthorende en dove kinderen die meervoudig gehandicapt zijn. Gebarentaal kan voor deze kinderen een goede oplossing zijn. Lydia gunt haar dochter een gebarenvaardige zorg- en/of onderwijsomgeving en wil kijken of ze deze gezamenlijk in het oosten van het land kan creëren. Er zijn al meerdere ouders betrokken en binnenkort praten zij met diverse instellingen om te kijken naar mogelijkheden. Lees de oproep van Lydia en meld je bij haar als je belangstelling hebt of meer wil weten.

Lees meer

Frame-voetbal: voetbal met rollator of looprek

Frame-voetbal is een voetbalvorm, waarbij kinderen die gebruik maken van een rollator of looprek ook kunnen voetballen. Wil je kennismaken met deze sport? Meld je dan aan voor de training in Rotterdam, 12 mei - 30 juni.

Lees meer

Meervoudig Ondersteund: online ondersteuning voor ouders van jonge kinderen met ernstige meervoudige beperking

Wanneer een kind een ernstige meervoudige beperking blijkt te hebben worden gezinnen met onverwachte emotionele, praktische en financiële chaos geconfronteerd. In Nederland gaat dit om ongeveer in totaal 10.000 gezinnen. Plotsklaps, en zonder enige kennis, moeten ouders de zorg en ondersteuning voor hun kind regelen en daarbij hun gezin en baan draaiende weten te houden. Vaak lukt dit niet. Sinds deze maand staan zij er echter niet langer alleen voor.

Lees meer

Conferentie "Zeldzame aandoeningen" in teken van samenwerking in onderzoek

Op 28 februari werd de nationale conferentie "Zeldzame aandoeningen" 28 februari 2017 in Nieuwegein georganiseerd. Susanne Korten van BOSK Oudercontactgroep syndroom van Joubert schreef een verslag.

Lees meer

School en vriendschap: jouw ervaring horen we graag

Krijg je op school voldoende steun? Helpen leerlingen op jouw school elkaar? Dit zijn enkele vragen uit het onderzoek van Ieder(in) over 'school en vriendschappen'. Kinderen en jongeren met een berpeking, en ouders worden gevraagd mee te doen.

Lees meer

Ontmoetingsdag Joubert

20 mei is het weer zover! De ontmoetingsdag Joubert voor ouders dóór ouders. Met interessante thema's op een schitterende locatie. Komen jullie ook?

Lees meer
Empouder

Wie ben jij?

Laat zien wie je bent en film een stukje uit je leven met een kind met een beperking! Deel je filmpje met andere ouders. Met elkaar, voor elkaar.

Lees meer
Homepage Ouders Centraal

Lancering online platform Ouders Centraal

Het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie tussen jeugdzorgprofessionals en ouders verdient structurele aandacht. Om die reden is vandaag tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp het online platform Ouders Centraal gelanceerd. Het nieuwe platform bericht over actuele ontwikkelingen, onderzoeksbevindingen en methodieken.

Lees meer

BOSK vraagt aandacht voor verspilling in de zorg bij Wmo

Op woensdag 15 februari is er in een algemeen overleg in de Tweede Kamer gepraat over de verspilling in de zorg. De BOSK, Wij Staan Op!, Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland en Ieder(in) vragen de Tweede Kamer dringend aandacht voor verspilling in de Wmo.

Lees meer