Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Belastingaangifte en zorgkosten

1 maart is de dag waarop je de aangifte inkomstenbelasting kunt doen. Online of met een speciale aangifte-app met een DigiD van de belastingdienst. Via jouw aangifte kun je mogelijk zorgkosten terugkrijgen, dus doe er je voordeel mee! Door een beperking maak je extra kosten. Daarom is het fijn dat de mogelijkheid bestaat om deze via de belastingaangifte terug te krijgen.

Lees meer
cp-register

Nationaal register voor zorg op maat voor mensen met cerebrale parese

De BOSK en Expertisecentrum Cerebrale Parese VUmc zetten een nationaal register op voor cerebrale parese. Met het CP register neemt de kennis over de behandeling van CP toe en krijgen steeds meer mensen met deze aandoening zorg op maat.

Lees meer

Wetten over zorg en ondersteuning eenvoudig uitgelegd

De Wet Langdurige Zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet zijn de wetten die sinds 2015 het Nederlandse zorgstelsel vormen. Het stelsel regelt dat iedereen de zorg en ondersteuning kan krijgen die hij nodig heeft.

Lees meer

Onderzoeksagenda EMB: veel uiteenlopende vragen voor onderzoekers

Afgelopen maand vroegen wij ouders van kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) wat zij onderzoekers het liefste wilden vragen. Honderden vragen kregen we binnen. We willen alle ouders die vragen hebben ingezonden hartelijk bedanken voor hun eerlijke en actieve inbreng.

Lees meer

NTZ-Kennismiddag

Op 22 maart vindt de tweede NTZ-Kennismiddag plaats. Doel van de bijeenkomst is ontmoeting en kennisuitwisseling tussen mensen die werkzaam zijn in de zorg voor en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en ouders/verzorgers. Tijdens de bijeenkomst wordt de Ds. Vissscherprijs uitgereikt aan de schrijver van het beste proefschrift over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees meer

Vragen over seks en spina bifida, vul de vragenlijst in

Voor het project Seks en Spina bifida zijn we op zoek naar vragen én ervaringen rondom dit onderwerp. Heb je vragen over of ervaringen met seks en spina bifida en hydrocephalus? Stel ze dan, of meld je aan voor een interview. Een gesprek wordt geanonimiseerd verwerkt, zodat het niet naar jouw persoon te herleiden is.

Lees meer

Meervoudig Ondersteund Pubers: denk jij met ons mee over de keuze van thema’s?

De BOSK wil het programma Meervoudig Ondersteund ook voor oudere kinderen opzetten. Welke thema's moeten daarbij aan bod komen? Geef ze aan ons door en vul de vragenlijst in!

Lees meer
vragenlijst hydrocephalus

Oproep aan ouders van kinderen met hydrocephalus: aan welke info heb je de meeste behoefte?

In samenwerking met de BOSK wil het KNNN inventariseren onder ouders van kinderen met een hydrocephalus aan welke onderwerpen de meeste behoefte is.

Lees meer

Open dag Fokus Wonen

Heb jij een lichamelijke beperking en zou jij ook gewoon willen wonen, net als ieder ander? Kom dan naar de open dag van Fokus Wonen.

Lees meer
Wij en CP Logo wit-zw-wit

Wij en CP: nieuwe site voor en door jongeren met CP

De website Wij en CP is dé plek voor en door jongeren met cerebrale parese (CP). De plek waar je je vragen kunt stellen en je ervaringen kunt delen over leven met CP: www.wijencp.nl De site is ontwikkeld door jongeren met CP.

Lees meer