Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Dr Giraf half-half boek

Dr. Giraf half-half boek over schisis

In augustus 2018 werd de Dr. Giraf boekenserie gelanceerd. Onderdeel van deze serie is half-half, een verhaaltje over gespleten gehemelte en lip. Het is een voorleesboekje voor jonge kinderen.

Lees meer

Sterker Samen EMB

Het project Sterker Samen EMB richt zich op het vergroten van de kracht en het welbevinden van gezinnen met een kind met EMB. Hoe geef je je kind met EMB een zo goed mogelijk leven? En hoe houd je je als gezin staande? Met deze vragen worstelen veel ouders van een kind met EMB.

Lees meer

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde over Participatie in Perspectief

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde van februari 2019 heeft een artikel gepubliceerd over het project Participatie in Perspectief. Onderzoekers schrijven dat ze "hebben ondervonden dat betrokkenheid van ervaringsdeskundigen op een positieve manier kan bijdragen aan de kwaliteit van het project."

Lees meer
beeldmerkcpnet

Nationale Onderzoeksagenda CP dicht kloof tussen onderzoek en praktijk

CP-Net ontwikkelt in 2019 met het veld een Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese die zorgt voor een betere aansluiting van onderzoek op de wensen en behoeften van mensen met cerebrale parese (CP).

Lees meer
stoma-logo

Stoma Wegwijzer biedt antwoord op 100 meest gestelde vragen

Stoma Wegwijzer is een digitale tool die antwoord geeft op de 100 meest gestelde vragen van mensen met een stoma of pouch.

Lees meer

Meedenken over activiteiten Schisis Nederland

Sinds 1 januari bestaat er de nieuwe vereniging Schisis Nederland, voortgekomen uit de BOSK. De vereniging wil zich profileren met een duidelijk activiteitenpakket en aantrekkingskracht voor haar eigen doelgroep.

Lees meer

Ervaringsdeskundigen gezocht met interesse in politiek

Ieder(in) en Prodemos zoeken mensen die met hun ervaringsdeskundigheid een bestaande cursus over politiek toegankelijk maken. Na de zomer zal de cursus in drie gemeenten worden gegeven. Mensen met een beperking zich hier voor aanmelden.

Lees meer

Kindenonderzoek.nl helpt bij deelname aan onderzoek

Sinds februari 2019 is er een nieuwe website voor kinderen over meedoen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Op www.kindenonderzoek.nl kunnen kinderen en hun ouders alles lezen over wetenschappelijk onderzoek, hun rechten en de ervaringen van andere kinderen.

Lees meer

Extra geld voor Academische Werkplaats EMB

De Academische Werkplaats EMB krijgt van ZonMW structurele financiering voor kennisontwikkeling over de opvoeding en ondersteuning van mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB). “Een echte erkenning voor onze doelgroep en hun specifieke problemen. Ik zie het als een soort empowerment voor mensen met EMB”, zegt Annette van der Putten, adjunct hoogleraar Orthopedagogiek en coördinator van de Academische Werkplaats EMB.

Lees meer

Bepaal de TOP 10 voor EMB Onderzoeksagenda!

Maar liefst 139 ouders hebben de enquête over de EMB onderzoeksagenda ingevuld en aangegeven op welke thema's en vragen zij door onderzoek antwoord willen krijgen.

Lees meer