Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Joop-Beelen-313-30-HR

Interview met Joop Beelen: "Samen bouwen aan verbetering"

Vanaf 1 januari 2019 is Joop Beelen directeur van de vier nieuwe verenigingen die voortkomen uit de BOSK: CP Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland en Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland. Met 15 jaar ervaring bij de stichting Hoormij op zak weet hij als geen ander hoe waardevol ervaringsdeskundigheid is.

Lees meer

"Inkoopbeleid van zorgverzekeraars raakt stoma-, en incontinentie patiënten"

Twee miljoen patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van incontinentie-, stomamateriaal of katheters voor eenmalig gebruik, dreigen de dupe te worden van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zij zullen steeds vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen krijgen dan hen is voorgeschreven.

Lees meer

Stoma Zorgwijzer stopt

De Stomavereniging toont vanaf 1 januari 2019 geen informatie meer over de stomazorg die in de individuele ziekenhuizen wordt geboden. De Stoma Zorgwijzer is vanaf volgend jaar verleden tijd.

Lees meer

Leden stemmen in met splitsing vereniging BOSK

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 15 december hebben de leden ingestemd met het voorstel om de vereniging BOSK te splitsen in vier verenigingen voor CP, EMB, Schisis, Spina Bifida/Hydrocephalus. De BOSK houdt per 31 december 2018 na 66 jaar op te bestaan.

Lees meer

Oproep Volkskrant voor ouders van een kind met een handicap

Ouders van kinderen die bij - of vlak na - de geboorte een lichamelijke handicap hebben opgelopen, zijn vaak overbelast, krijgen te maken met een rouwproces, begrijpen de signalen van hun kind niet altijd en scheiden vaker dan gemiddeld.

Lees meer

Noortje van Lith Jonge Activist van het jaar

Eén brief met enorme gevolgen. Noortje van Lith schreef premier Rutte over de plannen voor korting op het loon van mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met een arbeidshandicap onder het minimumloon betalen kan toch niet?

Lees meer

App StorySign

Tekst omzetten in gebarentaal om dove kinderen te leren lezen, dat doet de app StorySign. Auditief gehandicapte kinderen leren vaak later lezen dan kinderen zonder deze beperking, omdat zij klanken niet aan woorden kunnen koppelen. Daarom is de app StorySign zo'n fijn hulpmiddel

Lees meer
BOSK-CPdag-031118-90-LR

Landelijke dag Cerebrale parese 2018: presentaties en foto's

Op zaterdag 3 november organiseerde de BOSK de Landelijke dag Cerebrale Parese in Utrecht. Met Erik Scherder, inspirerende workshops en een apart kinderprogramma. Een foto-impressie en een overzicht van de presentaties.

Lees meer

Lever jij ook je bijdrage aan de onderzoeksagenda EMB? Vul de enquête in

Weten onderzoekers wat de problemen zijn waar wij met onze kinderen het vaakst tegenaan lopen? Lang niet altijd. Daarom werken we aan een onderzoeksagenda EMB. Wij ontvingen maar liefst 219 vragen van ouders naar aanleiding van onze oproep! De volgende stap is om tot de 10 belangrijkste vragen te komen. Denk jij met ons mee?

Lees meer

KIDS Sein

KIDS staat voor Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek. KIDS Sein is er voor kinderen met lichamelijke beperkingen, een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen zoals ADHD, autisme, of specifieke syndromen.

Lees meer