Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Reactie Ieder(in) op wijziging Participatiewet en Ziektewet

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft wijzigingen in de Participatiewet en Ziektewet voorgesteld. Het gaat o.a. over wijzigingen rond jobcoaching, bijverdienen in deeltijd en de no-riskpolis. De wijzigingen zijn bedoeld om het makkelijker te maken voor werkgevers en werknemers met een beperking om tot een match en duurzaam werk te komen.

Lees meer

Hoe begeleid ik mijn kind bij het vinden van zijn eigen plek?

Volwassen worden gaat met vallen en opstaan. Jongeren met een beperking komen obstakels tegen die het veel lastiger maken om te ontdekken wie ze zijn en wat ze willen. Logisch dat je als ouder hierbij wilt helpen. De vraag is hoe.

Lees meer

Ieder(in): resultaten banenafspraak op papier mooier dan in werkelijkheid

De cijfers uit de vierde kwartaalrapportage van het UWV laten zien dat de doelstelling van de banenafspraak voor 2018 ruimschoots wordt gehaald. Dit klinkt als goed nieuws, maar de cijfers laten ook zien dat de banenafspraak slechts een klein deel van de mensen met een beperking helpt. Dat schrijft Ieder(in).

Lees meer
boek schouders

Boek met tips voor ouders die behandelbeslissingen moeten nemen

De meeste ouders van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking komen meer dan eens voor een medische beslissing te staan voor hun kind. Wat kan en mag je als ouder/verzorger? Wat kan en mag een arts? Hoe ga je samen in gesprek en wat zegt de wet hierover? Hierover gaat het boek "Als je niet zelf kan beslissen".

Lees meer

Oproep studenten+

Heb je een beperking en volg je een opleiding in het mbo of hoger onderwijs (ho)? Loop je met je opleiding weleens ergens tegenaan? Dan heeft Ieder(in) jouw hulp nodig.

Lees meer

EMB NL in het gelijk gesteld: geen hogere kosten voor dagopvang voor thuiswonende kinderen met EMB

Het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren hebben maatregelen genomen ter compensatie van de verdubbelde kosten voor de dagopvang voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Het bestuur van de vereniging EMB Nederland is buitengewoon tevreden over dit resultaat.

Lees meer
wolf

Een sprookjesachtige avond in DierenPark Amersfoort

Staat vrijdag 7 juni al in je agenda? Dan is het weer Dreamnight at the Zoo in DierenPark Amersfoort. Speciaal voor leden van CP Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland en Spina Bifida/Hydrocephalus Nederland.

Lees meer

12 juni: informatieavond voor ouders van kinderen met spina bifida

SBH Nederland organiseert met andere organisaties een informatieavond in Valkenburg over spina bifida bij kinderen tot en met 18 jaar. Je bent van harte welkom! Aanmelden kan Via de website.

Lees meer

4 scholen en revalidatiecentra met EKEP-keurmerk

EPEK staat voor Eén kind één plan. Het EPEK-keurmerk is een keurmerk voor scholen en revalidatiecentra voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra. De filosofie van EPEK is het hanteren van een een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Er zijn 4 scholen die het definitieve EPEK-keurmerk hebben gekregen.

Lees meer
HandicapNL_Hetty (002)

HandicapNL: beperkingen van een handicap niet goed zichtbaar

In Nederland leven meer dan 2 miljoen mensen met een handicap, maar de meeste Nederlanders hebben geen idee hoeveel mensen met een handicap ons land telt. Mensen met een handicap merken ook vaak dat anderen ongemakkelijk of ongepast reageren. Vanaf 8 mei vraagt HandicapNL hier aandacht voor.

Lees meer