Word lid!

Nieuws

Recente nieuwsartikelen

Input gevraagd voor Checklists Meervoudig Ondersteund EMB Pubers

Ouders van pubers met een ernstig meervoudige beperking blijken een behoefte te hebben aan ervaringsdeskundigheid over deze leeftijdsgroep. De BOSK wil die deskundigheid verzamelen met checklists. We vragen ouders mee te denken over de inhoud van die checklists.

Lees meer

De BOSK opgesplitst in vier verenigingen: hoe zit dat?

De BOSK is per 1 januari opgesplitst in vier nieuwe verenigingen. Vier verenigingen voor cerebrale parese, voor...

Lees meer

Gezocht Acteurs TOP Muziektheater

Heb je altijd al willen meedoen aan een theaterproductie? Grijp dan nu je kans! Top Muziektheater is op zoek naar 10 jongeren met een lichamelijke beperking die een gastoptreden willen spelen.

Lees meer

Abonnementstarief WMO 2019 maatwerkvoorzieningen

Op 1 januari geldt er een abonnementstarief WMO voor maatwerkvoorzieningen. Door stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen zijn sommige huishoudens hierdoor duizenden euro's per jaar extra kwijt aan zorg en ondersteuning. Het abonnementstarief is een stap om de zorg en ondersteuning toegankelijk te houden.

Lees meer
Facebook post image

Ouders gevraagd voor Dat Kan Ik Zelf Wel

Voor het maken van de campagne Dat Kan Ik Zelf Wel (DKIZW) van de BOSK zijn we op zoek naar ouders. Ouders die vertellen hoe zij omgaan met hun kind met een lichamelijke beperking. Hoe geef jij je kind regie over lijf en leven? Speelt ‘zelf willen doen’ een rol? Is het een onderwerp in het dagelijks leven? We horen het graag.

Lees meer
Joop-Beelen-313-30-HR

Interview met Joop Beelen: "Samen bouwen aan verbetering"

Vanaf 1 januari 2019 is Joop Beelen directeur van de vier nieuwe verenigingen die voortkomen uit de BOSK: CP Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland en Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland. Met 15 jaar ervaring bij de stichting Hoormij op zak weet hij als geen ander hoe waardevol ervaringsdeskundigheid is.

Lees meer

"Inkoopbeleid van zorgverzekeraars raakt stoma-, en incontinentie patiënten"

Twee miljoen patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van incontinentie-, stomamateriaal of katheters voor eenmalig gebruik, dreigen de dupe te worden van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Zij zullen steeds vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen krijgen dan hen is voorgeschreven.

Lees meer

Stoma Zorgwijzer stopt

De Stomavereniging toont vanaf 1 januari 2019 geen informatie meer over de stomazorg die in de individuele ziekenhuizen wordt geboden. De Stoma Zorgwijzer is vanaf volgend jaar verleden tijd.

Lees meer

Leden stemmen in met splitsing vereniging BOSK

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 15 december hebben de leden ingestemd met het voorstel om de vereniging BOSK te splitsen in vier verenigingen voor CP, EMB, Schisis, Spina Bifida/Hydrocephalus. De BOSK houdt per 31 december 2018 na 66 jaar op te bestaan.

Lees meer

Oproep Volkskrant voor ouders van een kind met een handicap

Ouders van kinderen die bij - of vlak na - de geboorte een lichamelijke handicap hebben opgelopen, zijn vaak overbelast, krijgen te maken met een rouwproces, begrijpen de signalen van hun kind niet altijd en scheiden vaker dan gemiddeld.

Lees meer