Word lid!
28 december 2018

Abonnementstarief WMO 2019 maatwerkvoorzieningen

Op 1 januari geldt er een abonnementstarief WMO voor maatwerkvoorzieningen. Door stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen zijn sommige huishoudens hierdoor duizenden euro's per jaar extra kwijt aan zorg en ondersteuning. Het abonnementstarief is een stap om de zorg en ondersteuning toegankelijk te houden.

Hoge zorgkosten

Toegenomen kosten, wegbezuiniging van tegemoetkomingen en compensatieregelingen, voor iemand met een chronische ziekte of een beperking wordt de zorg hierdoor onbetaalbaar. Het abonnementstarief Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een eerste stap om deze hoge zorgkosten aan te pakken. Gemeenten konden zelf de hoogte van eigen bijdragen voor hulp of begeleiding bepalen, wat leidde tot grote verschillen tussen gemeenten wat betreft de hoogte van eigen bijdragen. 

 

Abonnementstarief WMO

Het abonnementstarief WMO bedraagt EUR 17,50 per vier weken voor gemeentelijke hulp of ondersteuning. Iedereen betaalt hetzelfde in plaats van de grote verschillen toen er geen vast tarief was. Voor naar schatting 180.000 huishoudens levert dit financieel voordeel op. 

 

Vrees voor tekorten

Het nieuwe abonnementstarief WMO baart gemeenten zorgen. Zij vrezen dat de 145 miljoen die het kabinet als compensatie voor hen uittrekt niet toereikend is. Daarom houdt Ieder(in) de komende maanden in de gaten of gemeenten niet gaan korten op hulp of ondersteuning of zelfs de kosten gaan afwentelen. Dit valt namelijk onder het abonnementstarief en niet onder (algemene) voorzieningen. Ze mogen hier dus geen hogere eigen bijdrage voor vragen.

 

Zorg om zorgkosten blijft

Het abonnementstarief WMO is een goede stap in de richting tegen de stapeling van zorgkosten. Er is echter meer nodig. Zo zou het kabinet de eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg structureel moeten verlagen. Voor een grote groep mensen zijn de Wlz-bijdragen eigenlijk niet te betalen. De zorg om de zorgkosten blijft.

 

Bron: Ieder(in)

 

Naar overzicht