Word lid!
24 augustus 2018

15 september: algemene ledenvergadering BOSK in Utrecht

We nodigen alle BOSK-leden van harte uit voor de tweede algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar op 15 september in Utrecht. De uitnodiging wordt in de tweede helft van augustus naar de leden verstuurd.

Tijdens de ALV van 23 juni 2018 heeft het bestuur de plannen voor de toekomst van de BOSK toegelicht. Het bestuur stelt voor om tot vier verenigingen te komen: een vereniging voor cerebrale parese, een vereniging voor spina bifida en hydrocephalus, een vereniging voor EMB (incl. Joubert en Stickler) en een vereniging voor schisis (incl. Pierre Robin). Deze vier verenigingen gaan zelf bepalen hoe zij het meeste kunnen betekenen voor hun eigen achterban.

Rol landelijke bureau

Wat niet verandert is de inzet van het landelijk bureau. De komende jaren kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van de kennis, ervaringen en netwerken en betaalde medewerkers die de BOSK nu heeft.

 

Het voorstel om tot vier afzonderlijke verenigingen te komen is op 23 juni positief ontvangen met enkele kritische kanttekeningen. Het bestuur neemt de vragen, reacties en input van leden mee en verwerkt dit in een voorstel dat in de ALV van 15 september wordt voorgelegd. 

Agenda

 1. Welkom, opening, mededelingen en vaststelling agenda Welkom door voorzitter Wouter Bos
 2. Verslag van de ALV van 23 juni 2018. De ALV wordt gevraagd het verslag, na eventuele aanvullingen en correcties, goed te keuren. - Toelichting op de genomen stappen na 23 juni
  - Toelichting op de concept-statuten van de
  o Vereniging Cerebrale Parese
  o Vereniging EMB
  o Vereniging Schisis
  o Vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus
 3. Samenwerking tussen de vier verenigingen Toelichting op de concept-samenwerkingsovereenkomst en de inzet van het landelijk bureau
 4. Vragen, reacties, discussie
 5. Stemming Stemming van de vergadering over de voorgenomen splitsing en over de voorgenomen oprichting van de vier verenigingen
 6. Rondvraag en sluiting 

Meer informatie

De ledenvergadering vindt plaats op 15 september in Utrecht. De ALV zal van 10.00 tot 13.00 uur plaatsvinden.
Mensen die zich opgeven ontvangen de definitieve locatie.

 

Bekijk de uitnodiging aan de BOSK-leden.

Naar overzicht