Word lid!

Archief

Kinderen met een beperking sporten meer als zij een buddy krijgen

inderen met een beperking die gekoppeld worden aan een buddy, blijken meer te gaan sporten. Dat constateert lector Kracht van Sport Marije Deutekom van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland met haar onderzoeksteam, nadat zij gedurende drie jaar in zeven landen een onderzoek uitvoerden met subsidie van de Europese Unie.

Lees meer

Online cursus: 'Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

LOOK organiseert een online cursus Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie' . De oriëntatie-cursus is bedoeld voor (nieuwe) medewerkers op mytyl- en tyltylscholen en in de kinderrevalidatie voor wie het goed is dat ze kennis hebben van de verschillende diagnosebeelden, ontwikkelingsstoornissen, de gevolgen daarvan voor leren en gedrag.

Lees meer
image002

BOSK werkt mee aan internationaal educatieproject

Met verschillende partners en met ondersteuning van de Europese Unie heeft de BOSK meegewerkt aan het project “My school is my home now” (Erasmus+ 2015-1-TR01-KA204-022361).

Lees meer

Test Zorgverzekering 2018

Het einde van het jaar is in zicht. Tijd om de balans op te maken. Sluit de huidige zorgverzekering nog aan bij jullie wensen en behoeften?

Lees meer

Zelfvertrouwen door watersport

Heb jij een lichamelijke beperking en daardoor niet zo veel zelfvertrouwen? Dan is SailWise misschien iets voor jou! Deze organisatie maakt watersportactiviteiten mogelijk voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking.

Lees meer

Netwerkbijeenkomsten onderwijs: invloed op besluiten van gemeente en samenwerkingsverband

Niet alleen de school, ook de gemeente neemt besluiten die het onderwijs direct raken. Zo beslist de gemeente over het leerlingenvervoer en over ondersteuning op school. Hoe krijgen ouders en jongeren die opkomen voor de onderwijsbelangen van leerlingen met een beperking hier (meer) invloed op? Op de netwerkbijeenkomsten passend onderwijs van Ieder[in] krijgt u hier antwoord op.

Lees meer
CPCaLL_logo_def4

Deelnemers gevraagd voor onderzoek naar taalbegripsontwikkeling van kinderen met cerebrale parese

Onderzoekers van het VUmc zijn op zoek naar kinderen tussen anderhalf en acht jaar voor een onderzoek naar taalbegripsontwikkeling van kinderen met cerebrale parese (CP) en de factoren die dit bepalen.

Lees meer

Knelpunten in Passend Onderwijs? – wij horen het graag van je

Af en toe ontvangen we signalen binnen over problemen met Passend Onderwijs. Omdat we willen weten of deze zorgen bij veel ouders leven, roept de BOSK alle ouders op om ervaren knelpunten bij (passend) onderwijs te melden.

Lees meer
animatievideo kaaksluiting

Animatievideo kaaksluiting

Op initiatief van Sara Nijman maakte het MCL een animatievideo over de kaaksluiting.

Lees meer

Vervolg op FNO-programma Klein Geluk

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking, daarop richt Klein Geluk zich op. Daarom roept het programma organisaties op om vanaf 1 januari 2018 subsidievragen in te sturen.

Lees meer