Word lid!
1 december 2017

Boek over praktische tips bij zorgintensief kind

Minke Verdonk lanceerde donderdag 23 november haar boek 'Oog voor Jou'. Daarin deelde de orthopedagoge, onderzoeker en trainer meer dan 130 tips en adviezen voor ouders én professionals die bij een zorgintensief kind betrokken zijn. Met dit boek wil zij een brug slaan tussen ouders en zorgprofessionals.

foto van enkele boeken "Oog voor jou"In het schrijven van het boek komen voor de Amstelveense diverse facetten uit haar leven samen; in haar vak biedt zij ondersteuning aan ouders van zorgintensieve kinderen en werkt ze nauw samen met professionals om het aanbod en de hulp aan gezinnen te verbeteren.

Daarnaast is zij zelf ervaringsdeskundige als moeder van een zoon met een lichamelijke beperking en ervaart zij dat tussen ouders en zorgprofessionals ruimte is om nader tot elkaar te komen.

 

Zorgprofessionals en ouders bij elkaar brengen

Een kind met een (lichamelijke) beperking wordt omringd met de zorg van ouders en de expertise van een scala aan professionals. Twee verschillende groepen die zich hard maken voor het kind, maar ook twee werelden die elkaar niet altijd even goed kennen.

 

Oog voor jou beoogt die werelden dichter bij elkaar te brengen. In korte tips geeft dit boek ouders suggesties voor wat zij zouden ‘moeten’ weten, durven en doen wanneer hun kind veel zorg vraagt en zij (soms) worden overspoeld door regeldingen en emoties. Professionals vinden in dit boek inzichten die hen kunnen helpen om kinderen en hun ouders (nog) beter te begeleiden.

Minke in het midden bij de boekpresentatie 

Meer oog hebben voor jezelf en de ander, zorgt voor meer begrip en verbinding. Het leidt tot een krachtige samenwerking, die niet alleen ten goede komt aan het kind, maar juist ook aan de ouders en professionals.

 

Minke Verdonk, Oog voor jou Uitgever: Scrivo Media. Prijs: € 18,95 (nieuw venster)

 

Lees meer in het Amstelveens Nieuwsblad (nieuwe venster)

Naar overzicht