Word lid!
18 december 2017

MEE lanceert digitale Wlz-wijzer

Op de website www.meeroverwlz.nl is alle informatie te vinden die nodig is voor het regelen van langdurige zorg conform de Wet langdurige zorg (Wlz). De website van MEE is ook toegankelijk voor mensen met een motorieke, visuele, auditieve en/of lichte verstandelijke beperking.

Cliëntondersteuners van MEE ervaren in hun dagelijkse praktijk dat zorgvragers, die een beroep willen doen op de Wlz, de regels en procedures daarvoor, veel te ingewikkeld vinden. Hierdoor zoeken ze lang naar de juiste instantie en de best passende zorg. En krijgen ze niet altijd de zorg en ondersteuning, die het beste bij hun persoonlijkheid en situatie past.

Duidelijke taal

Er bestaan al websites met informatie over Wlz, maar de teksten daarvan zijn meestal te moeilijk voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en laaggeletterden. Bovendien is de gezochte informatie vaak versnipperd. Op www.meeroverwlz.nl (nieuw venster)  staat de benodigde informatie bij elkaar, gedoseerd in korte teksten en in duidelijke taal.

 

Lees meer op de website van MEE.nl (nieuw venster).

 

Bron: MEE.nl

Naar overzicht