Word lid!
18 december 2017

Europees onderzoek naar aangeboren aandoeningen

Het UMC Groningen neemt deel aan een 5-jarig Europees onderzoek naar aangeboren aandoeningen. Belangstellenden en mensen die in Groningen, Friesland of Drenthe wonen kunnen contact opnemen met de onderzoeksgroep Eurocat van het UMC Groningen.


Het doel van deze belangrijke nieuwe studie is om in kaart te brengen hoe het in Europa gaat met kinderen met een aangeboren aandoening in de eerste tien jaar van hun leven. Hiervoor worden de gegevens vanuit Eurocat gekoppeld aan gegevens over ziekte en gezondheid, geneesmiddelgebruik en overleving. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

Onderzoek naar verschillen

Het belang van de uitbreiding van het onderzoek is groot. Jaarlijks worden in Europa meer dan 130.000 kinderen geboren met een aangeboren aandoening. In Nederland gaat het om 1 op de 33 baby’s.


Aangeboren aandoeningen zijn een belangrijke oorzaak van kindersterfte, gezondheidsproblemen en beperkingen op lange termijn. De invloed van aangeboren aandoeningen op de gezondheid van het kind verschilt in Europa. Het is daarom van belang te achterhalen waardoor die verschillen kunnen ontstaan.

Anoniem

Eurocat gaat –ook in dit nieuwe onderzoek- zorgvuldig om met de privacy van haar deelnemers. De onderzoeksresultaten zullen alleen anonieme data laten zien, niet te herleiden naar personen. Daarom gaat Eurocat er vanuit dat deelnemers geen bezwaar hebben met de beoogde uitbreiding door koppeling met andere databases en deelname aan de EUROlinkCAT studie.

Meer informatie

Is jouw kind geboren in Groningen, Friesland of Drenthe, heb je gegevens van jou of jouw kind geregistreerd bij Eurocat en heb je vragen over deze nieuwe Europese studie? Dan kun je contact opnemen met Eurocat via eurocat@umcg.nl  of via telefoonnummer 050-3617115. Ook wanneer je bezwaar hebt tegen het gebruik van de gegevens van je kind voor deze Europese studie kun je hierover contact met EurolinkCAT opnemen. Wi je meer weten over het EUROlinkCAT project, dan kun je extra informatie vinden op www.eurocat.umcg.nl (venster) of de website van het project zelf: www.eurolinkcat.eu (nieuw venster).

Naar overzicht