Word lid!
6 juni 2016

Mensen met spina bifida of dwarslaesie krijgen noodzakelijke zorg toch vergoed

Zorgverzekeraars dreigden in 2015 de vergoeding van noodzakelijke medicatie bij een overactieve blaas niet langer te vergoeden. Voor mensen met spina bifida of een dwarslaesie zou dit leiden tot medische schade en sociale isolatie. Na vragen van de BOSK, Dwarslaesie Organisatie Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Urologie concludeert het Zorginstituut Nederland in mei 2016 dat medicijnen bij een overactieve blaas wel degelijk tot noodzakelijke en effectieve zorg behoren.

BOSK en Dwarslaesie Organisatie Nederland verwelkomen deze conclusie. Zij gaan ervan uit dat zorgverzekeraars na dit besluit de noodzakelijke zorg aan alle mensen met een overactieve blaas zullen vergoeden.

Noodzaak van oxybutynine

Mensen met spina bifida (open rug) of dwarslaesie kampen regelmatig met een overactieve (neurogene) blaas. Dit kan leiden urineweginfecties en chronische nierschade. Onze ervaring is bovendien dat een overactieve blaas kan leiden tot sociale isolatie, lagere arbeidsparticipatie en een verminderde kwaliteit van leven. Om medische problemen te voorkomen en om mee te kunnen doen in werk en maatschappij, hebben de meeste mensen met een overactieve blaas levenslang zorg nodig in de vorm van het medicijn oxybutynine.

Problemen met oraal innemen

In de meerderheid van de gevallen kan dit medicijn oraal worden ingenomen. Juist voor een deel van mensen met een dwarslaesie of spina bifida sloeg oraal gebruik van oxybutynine niet aan of leidde het tot bijwerkingen. Voor hen was er een alternatief: oxybutynine blaasvloeistof. Tot 2015 werd dit gewoon vergoed. In dat jaar dreigden zorgverzekeraars de vergoeding echter te staken, omdat dit duurder was dan orale toediening en omdat het effect onvoldoende bewezen zou zijn.

Medische schade

Als de vergoeding gestaakt zou worden, zouden mensen met spina bifida of een dwarslaesie medische schade ondervinden en minder deelnemen aan het sociale verkeer. Zorgverzekeraars bleken echter doof voor de BOSK (de vereniging van mensen met spina bifida) en de Dwarslaesie Organisatie Nederland toen zij dit signaal overbrachten.

Blaasvloeistof noodzakelijk 

Samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Urologie leidde tot specifieke vragen aan het Zorginstituut Nederland. Op 2 mei 2016 concludeerde deze dat oxybutynine blaasvloeistof een effectief en noodzakelijk medicijn wanneer andere vormen niet aanslaan. BOSK en Dwarslaesie Organisatie Nederland zijn erg blij met deze logische discussie. Hiermee krijgen mensen met spina bifida en dwarslaesie die kampen met een overactieve blaas weer de medicatie vergoed die zij nodig hebben.

 

Naar overzicht