Word lid!
7 december 2017

Wegwijzer Mantelzorg

Mantelzorg, in de participatiesamenleving waarin we leven, komt het steeds vaker voor. Mensen blijven langer thuis wonen, patiënten worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis. Maar wat is mantelzorg?

Wat houdt het in, wat is de invloed op je eigen leven en wat komt er bij kijken? Mezzo is een landelijke organisatie voor mantelzorgers. Naar aanleiding van signalen over de onbekendheid met Mantelzorg en over welke hulp er voor mantelzorgers beschikbaar is, heeft Mezzo de Wegwijzer Mantelzorg ontwikkeld. De Wegwijzer Mantelzorg biedt houvast aan mantelzorgers, mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving.

 

Bekijk voor meer informatie over mantelzorg de website van Mezzo.

Naar overzicht