Word lid!
19 mei 2016

Gemeenten moeten waar nodig huishoudelijke hulp leveren

Gemeenten moeten onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de huishoudelijke hulp leveren die nodig is. Ze mogen niet zeggen dat ze er te weinig geld voor hebben of dat huishoudelijke hulp niet onder de wet valt. Dat blijkt uit de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep in drie zaken heeft gedaan.

Verder zegt de raad dat gemeenten onder de oude Wmo gemaakte afspraken alleen mogen aanpassen als er maatwerk wordt geleverd, als "objectief en onafhankelijk onderzoek" is gedaan naar de tijd die iemand nodig heeft om een huis schoon en leefbaar te houden. Zo niet, dan blijven de afspraken gelden die voor de invoering van de nieuwe Wmo in 2015 met aanvragers zijn gemaakt.

 

Staatssecretaris Van Rijn is blij met de uitspraak, omdat die duidelijk maakt dat gemeenten zorgvuldig onderzoek moeten doen naar de nodige zorg. "Het is goed nieuws voor de ouderen en maakt duidelijk dat gemeenten zich aan de wet moeten houden", aldus Van Rijn.

Veel minder huishoudelijke hulp

Twee van de drie zaken waren waren door inwoners van de gemeente Utrecht aangespannen. Deze mensen kregen onder de nieuwe Wmo veel minder uren huishoudelijke hulp vergoed, dan onder de oude Wmo. Utrecht mag de vergoeding die zij ontvingen voor huishoudelijke hulp niet verlagen met het argument dat er te weinig geld beschikbaar is. Eerst moet er "deugdelijk" onderzoek worden gedaan: alleen overleg met zorgaanbieders en cliëntenraden is niet voldoende, oordeelt de CRB.

 

In een zaak die door de gemeente Aa en Hunze was aangespannen heeft de raad geoordeeld dat ook hier maatwerk moet worden geleverd. De gemeente mag een aanvrager niet afschepen met een standaardbedrag dat voor mensen die zelf hun huis niet kunnen schoonmaken is gereserveerd. De inwoner die de zaak had aangespannen, krijgt nu tot 2017 de zorg die hem onder de oude Wmo was toegekend.

 

Bron: ANP

 

Lees ook: 

Huishoudelijke Hulp: Utrecht moet aan de bak! (Solgu) en Eindelijk duidelijkheid: huishoudelijke hulp valt onder de Wmo! (nieuw venster) (Iederin)

Naar overzicht