Word lid!
4 maart 2019

Nationale Onderzoeksagenda CP dicht kloof tussen onderzoek en praktijk

CP-Net ontwikkelt in 2019 met het veld een Nationale Onderzoeksagenda Cerebrale Parese die zorgt voor een betere aansluiting van onderzoek op de wensen en behoeften van mensen met cerebrale parese (CP).

Deze agenda bevat de tien grootste behoeften /wensen van mensen met CP, zorgverleners en onderzoekers, waar door middel van onderzoek een antwoord op gevonden kan worden.

Cerebrale parese

Cerebrale parese (CP) is een hersenbeschadiging, die optreedt in het eerste jaar na de geboorte. Het gevolg is een complexe handicap die vooral invloed heeft op bewegen en mobiliteit, maar ook op spreken, kijken, denken en gedrag. Jaarlijks krijgen 400 baby’s CP.

Nationale Onderzoeksagenda CP

In Nederland wordt veel onderzoek gedaan naar CP. Dit onderzoek is echter versnipperd, weinig vraaggericht en vooral gericht op kinderen en jongeren met CP. Onderzoek bij volwassenen met CP wordt minimaal uitgevoerd. Mensen met CP en professionals ervaren een kloof tussen wetenschappelijk onderzoek, de maatschappelijke relevantie en de impact ervan. Daarom ontwikkelt CP-Net in samenwerking met mensen met CP, zorgprofessionals en onderzoekers een Nationale Onderzoeksagenda CP. Hiertoe worden bij deze groepen de onderzoeksvragen geïnventariseerd. Ook geven de groepen aan welke onderzoeksvragen zij het belangrijkst vinden. Uiteindelijk levert dit een toptien op, die onder meer wordt voorgelegd aan universiteiten, hogescholen, fondsen en andere kennis- en onderzoeksinstellingen. CP-Net stimuleert vervolgens ook de implementatie van de onderzoeksagenda en de toepassing van de onderzoeksresultaten in de zorg. Hiermee draagt de Nationale Onderzoeksagenda CP bij aan een betere zorg voor mensen met CP.

Meer informatie

over de Nationale Onderzoeksagenda CP is te vinden op https://www.cpnet.nl/index.php/onderzoeksagenda.

CP-Net

CP-Net is een netwerk waar zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP of hun ouders elkaar ontmoeten en samenwerken. De ambitie van CP-Net is dat alle mensen met een CP-zorgvraag de beste zorg krijgen, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten. CP-Net werkt met de knowledge-brokermethode, waarbij een initiatiefrijke behandelaar als kennismakelaar optreedt. Hiermee is alle deskundigheid op het gebied van CP in CP-Net verenigd.

 

Lees meer over CP-Net op BOSK.nl

Naar overzicht