Word lid!
25 april 2019

Verdubbeling kosten dagbesteding voor thuiswonende kinderen met ernstige meervoudige beperking

Door een samenloop van maatregelen van het ministerie van VWS zijn de kosten van dagbesteding voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking verdubbeld. Ouders betalen met terugwerkende kracht de rekening en zien zich geconfronteerd met een toename van extra financiële zorgen en administratieve belasting. EMB Nederland, dé vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking, roept in een brief minister De Jonge op om een oplossing te vinden voor deze oneerlijke situatie.

In de brief beschrijft EMB Nederland (voorheen BOSK) hoe een goedbedoelde maatregel qua uitvoering totaal verkeerd uitpakt voor de ouders van ernstig meervoudig beperkte kinderen die een Kinderdagcentrum (KDC) of een Orthopedisch Dagcentrumverblijf (ODC) bezoeken. Door samenloop van verschillende maatregelen worden ouders van thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen met een verdubbeling van de kosten voor de dagbesteding geconfronteerd. 

Ouders draaien op voor verdubbeling kosten

De minister heeft besloten dat de personeelsformatie op de dagbesteding van één medewerker op vijf ernstig meervoudig gehandicapte kinderen gewijzigd wordt naar één medewerker op drie kinderen. Een prima maatregel vindt EMB Nederland: het verlicht de werkdruk in de zorg en het geeft de gelegenheid om meer persoonlijke aandacht aan deze zorgintensieve kinderen te bieden.

Nu is het (onbedoelde) gevolg – in samenhang met een nieuw rekenmodel in het bekostigingssysteem- dat ouders hiervoor van de zorgaanbieders (de eigenaren van de dagbestedingscentra) de rekening gepresenteerd krijgen. De kosten voor deze ouders zijn met 90 tot 100% gestegen. Dit doen de zorgaanbieders met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. 

Geen budget meer voor zorg thuis

EMB Nederland heeft hier sterk tegen geprotesteerd. Ouders van deze groep kinderen hebben zo geen budget meer om de noodzakelijke zorg thuis te betalen. Ook vindt EMB Nederland dat zorgaanbieders en zorgkantoren ernstig nalatig zijn omdat er tal van andere manieren zijn om deze noodzakelijke meerkosten te financieren. En een prijsverhoging (lees prijsverdubbeling) met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 brengt deze ouders financieel en administratief in de problemen; vaak is het geld al uitgegeven aan personeel dat men inhuurt om thuis te helpen met de verzorging van hun gehandicapte kind. Of zijn er al verplichtingen aangegaan met deze zorgverleners. Ouders zijn niet geïnformeerd over deze maatregelen, ook dat vindt EMB Nederland een slechte zaak.

 

De vereniging EMB Nederland heeft de minister aangeboden met hem mee te denken over een oplossing.

 

Lees de brief van EMB Nederland aan minister Hugo de Jonge 

 

Naar overzicht