Word lid!
14 mei 2019

EMB NL in het gelijk gesteld: geen hogere kosten voor dagopvang voor thuiswonende kinderen met EMB

Het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgkantoren hebben maatregelen genomen ter compensatie van de verdubbelde kosten voor de dagopvang voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Het bestuur van de vereniging EMB Nederland is buitengewoon tevreden over dit resultaat.

De vereniging EMB Nederland (voorheen BOSK) heeft zeer recent  het Ministerie van VWS en zorgaanbieders benaderd om erop te wijzen dat door een complex van maatregelen de kosten van dagopvang/ dagbesteding voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen praktisch verdubbeld zijn en dat met terugwerkende kracht naar 1 januari 2019.


De ouders kregen deze hoge rekeningen voor de dagopvang/ dagbesteding van hun zorgaanbieder en dreigden als gevolg daarvan de nodige zorg thuis niet meer te kunnen betalen. 

Maatregelen

Minister De Jonge heeft, na ons signaal, in overleg met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren ook ingezien dat dit niet deugt. Zij hebben samen een aantal maatregelen genomen waarmee deze ouders in hun kosten worden gecompenseerd.

De woordvoerder van de minister schrijft onder meer 'Het doel is dat cliënten geen hinder zouden ondervinden van duurdere dagbesteding of dagbehandeling; voor de overige vormen van zorg zou dan eenzelfde bedrag beschikbaar kunnen blijven.

Meer informatie?

Het bestuur van de vereniging EMB Nederland is buitengewoon tevreden over dit resultaat en zal in voorkomende gevallen ouders door middel van een handleiding/ voorbeeldbrief helpen om een oplossing te vinden voor deze problematiek.

De correspondentie aangaande dit onderwerp vind je op onze website.


Vragen over dit onderwerp kun je richten aan de secretaris van onze vereniging via info@embnederland.nl

Naar overzicht