Word lid!
30 mei 2018

HandicapNL financiert wooninitiatieven voor mensen met een meervoudige handicap

De organisatie HandicapNL is sinds april 2018 ontstaan vanuit een krachtenbundeling van Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds. Eén van de initiatieven van HandicapNL is het steunen van ouderinitiatieven voor kleinschalige woonvoorzieningen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, een meervoudige beperking of autisme.

Op HandicapNL kunnen mensen kunnen een aanvraag indienen. Ga hiervoor naar handicap.nl (nieuw venster). Ouders kunnen dan een vooraanvraag indienen bij HandicapNL (zie hoe dat moet bij onderdeel ‘groot landelijk project’). Je kunt ook gewoon contact opnemen met Joop Beelen of een mail sturen naar bestedingen@handicap.nl  

Voorwaarden

In de aanvraag moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om initiatieven van ouders, voor een woonvoorziening voor (hun) kinderen met een beperking. Het gaat om een kleinschalige voorziening van minimaal 8 tot maximaal circa 26 personen. Waarbij iedere groep maximaal 12 personen kent.
 • Ouders hebben de zeggenschap binnen de kleinschalige woonvorm.
 • De ouders ‘runnen’ de organisatie en zorgen dat alle ouders goede invloed kunnen uitoefenen; denk hierbij aan hoe de woonvoorziening functioneert, welke sfeer men nastreeft, hoe wordt de verhouding tussen individu en groep vormgegeven, hoe gaat men om met gezamenlijke activiteiten en bijvoorbeeld met wie hebben we allemaal contact uit de buurt. Ouders zorgen ook voor de afspraken met de zorg-/dienstverleners en de wijze waarop zij worden aangestuurd.
 • Wonen en zorg zijn gescheiden. Dit houdt in dat de woonruimte wordt gehuurd van een andere partij dan de zorgverlener.
 • Het ouderinitiatief is of wordt een stichting of vereniging.
 • De exploitatie van de woonvoorziening wordt bekostigd uit eigen bijdragen en/of pgb-gelden. Sponsors kunnen bijdragen aan specifieke uitgaven, zoals uitjes of gezamenlijke activiteiten.
 • HandicapNL draagt bij aan de inrichting van gemeenschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan keukenapparatuur voor de woongroepkeuken, meubilair voor de gemeenschappelijke woonkamer of bijvoorbeeld de bank in de gezamenlijke tuin.
 • De maximale bijdrage is € 15.000, maar daarnaast werkt HandicapNL samen met een partner, die mogelijk een extra bijdrage kan doen voor de gemeenschappelijke voorzieningen.
 • De bijdrage is bedoeld voor de periode 1 tot 4 maanden vóór oplevering van de voorziening.
 • De doorlooptijd van de aanvraag tot besluit: gemiddeld 3 tot 4 maanden. De aanvraag dient daarom 4 maanden vóór start van de woonvoorziening binnen te zijn.
 • Voor activiteiten in de buurt is een bijdrage mogelijk van maximaal € 4.000. Deze aanvragen kunnen op elk moment in het bestaan van een woonvoorziening worden ingediend. De doorlooptijd van een dergelijke aanvraag is 2 maanden.
 • HandicapNL stelt het op prijs dat je je laat adviseren door Per Saldo of Naar-Keuze.
 • HandicapNL adviseert je om contacten te leggen met vergelijkbare initiatieven uit je regio.
 • HandicapNL biedt geen financiële bijdrage voor het aankopen of verbouwen van een pand. Echter kan zij wel doorverwijzen naar een potentiële investeerder.
Naar overzicht