Word lid!
5 oktober 2018

Kwaliteitsstandaard Kindzorg

Wat omvat goede zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving? De Kwaliteitsstandaard Kindzorg geeft hier handvatten voor.

De kwaliteitsstandaard is bedoeld voor kinderverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, transferverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen met expertise in de zorg voor zieke kinderen. Maar ook voor ouders met zieke kinderen is de standaard een hulpmiddel bij bijvoorbeeld vragen over op welke zorg en ondersteuning ze kunnen rekenen.

 

Methodiek van het Medische Kindzorgsysteem 

De Kwaliteitsstandaard Kindzorg  beveelt aan om de kinderverpleegkundige zorg te organiseren volgens de methodiek van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) te organiseren. Hoofdpunten van de methodiek zijn:

 

  • Gebruik van een verwijsboom: die helpt je bepalen onder welke wetgeving de zorg in de thuissituatie valt. En dus of die vergoed wordt.
  • Gebruik van een hulpbehoeftescan: hiermee kun je in kaart brengen welke behoeften een kind, maar ook de rest van het gezin heeft. Kijk daarbij verder dan de verpleegkundige handelingen. Ouders, kinderen en gezinnen hebben ook andere behoeftes. Om met vriendjes te spelen. Om zich te ontwikkelen, op school bijvoorbeeld. En kinderen moeten natuurlijk ook veilig kunnen opgroeien.
  • Maak een overkoepelend zorgplan. Dit geeft ouders en hun kinderen duidelijkheid over wat voor zorg ze kunnen verwachten.

 

De standaard is ontwikkeld door Vilans en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) in samenwerking met kinderverpleegkundigen, kinderartsen en ouders van kinderen die zorg in de eigen omgeving nodig hebben. Het MKS heeft een toolkit ontwikkeld met praktische informatie en tools, waaronder een hulpbehoeftescan.

 

Bron: Vilans

Naar overzicht