Word lid!
16 december 2018

Leden stemmen in met splitsing vereniging BOSK

Tijdens de bijzondere Algemene Ledenvergadering op 15 december hebben de leden ingestemd met het voorstel om de vereniging BOSK te splitsen in vier verenigingen voor CP, EMB, Schisis, Spina Bifida/Hydrocephalus. De BOSK houdt per 31 december 2018 na 66 jaar op te bestaan.

Oprichten vier nieuwe verenigingen

De leden stemden met grote meerderheid in met de oprichting van de vier nieuwe verenigingen:

• CP Nederland
• EMB Nederland
• Schisis Nederland
• Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland

Waarom dit besluit?

De BOSK heeft de afgelopen jaren intensief onderzocht onder de leden en de bredere achterban hoe men het werk van de vereniging waardeerde. Uit die contacten kwam duidelijk naar voren dat de verschillende doelgroepen binnen de BOSK veel beter uit de verf zouden kunnen komen. De algemene 'noemer' van de BOSK werd gewaardeerd vanwege kwaliteit, invloed en aandoeningsoverstijgende inspanningen (bijvoorbeeld voor kinderrevalidatie in het algemeen). Maar de algemene conclusie was dat CP, EMB, Schisis en Spina Bifida/Hydrocephalus zich onvoldoende konden profileren onder de BOSK-paraplu. De vier nieuwe verenigingen kunnen zich nu beter profileren met een duidelijker activiteitenpakket en aantrekkingskracht voor hun eigen doelgroep.

Samenwerking

De vier verenigingen spreken, bij monde van hun voorzitters, nadrukkelijk de intentie uit om nauw samen te blijven werken. Die intentie is niet vrijblijvend; er is op de ALV een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld, die garandeert dat de vier verenigingen nauw met elkaar blijven optrekken in de eerste periode van drie jaar. De grootste van de vier verenigingen, CP Nederland, neemt daarbij het ondersteunende landelijke bureau onder haar hoede, dat zich zal inzetten voor alle vier de verenigingen.

 

2019 staat volledig in het teken van het opbouwen van de vier verenigingen. In het eerste jaar blijven BOSK-leden lid van alle vier de verenigingen.

 

Lees meer over de achtergrond van het besluit om vier nieuwe verenigingen op te richten.

Naar overzicht