Word lid!
20 februari 2018

Meervoudig Ondersteund Pubers: denk jij met ons mee over de keuze van thema’s?

De BOSK wil het programma Meervoudig Ondersteund ook voor oudere kinderen opzetten. Welke thema's moeten daarbij aan bod komen? Geef ze aan ons door en vul de vragenlijst in!

Recent hebben we als BOSK het programma Meervoudig Ondersteund ontwikkeld. Hierin bieden we ouders van jonge, ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen (0-4 jaar) op negen domeinen ondersteuning, door middel van films, checklists en interviews, allemaal volledig gebaseerd op ervaringskennis. 

Gericht op 10-25 jarigen

Ouders van oudere kinderen met EMB gaven naar aanleiding hiervan aan dat ook zij behoefte hebben aan een soortgelijk programma, maar dan gericht op de zaken waar zij tegenaan lopen. De komende periode mogen we voor 6 tot 8 onderwerpen rond pubers met EMB (in de leeftijd van 10-25 jaar) opnieuw ervaringskennis via films, checklists en interviews verspreiden. 

Vragenlijst

In de verkennende fase hebben we gesproken met ervaringsdeskundige ouders en professionals, en op basis daarvan zijn acht thema’s geïdentificeerd, inclusief sub-thema’s. In deze fase hebben we jou nodig om te besluiten welke thema’s en sub-thema’s we gaan uitwerken. Help je mee? Vul dan de vragenlijst in. 


Het invullen van de vragenlijst kost je ongeveer 10 minuten.


Heel veel dank alvast voor je medewerking!

 

Voor vragen kun je terecht bij marike@bosk.nl

Naar overzicht