Word lid!
7 februari 2019

Nieuwe KLIN©-groep voor kinderen met CMB

Heb jij een kind met communicatief meervoudige beperkingen (CMB)? Op 25 februari en 13 april is er een informatiebijeenkomst van Stichting Milo over het behandelprogramma KLIN©. KLIN© is het voor- en vroegschoolse educatieprogramma van Stichting Milo.

KLIN©-programma informatiebijeenkomst

Kinderen van 3 tot 8 jaar die niet of nauwelijks spreken vanwege een taalontwikkelingsstoornis en communicatief meervoudige beperkingen kunnen starten met de voorbereiding van hun volgende stap naar passend onderwijs in het KLIN© Atelier in Schijndel. De bijeenkomst begint met een toelichting op het KLIN© programma. Daarna gaan de ouders en professionals op KLIN©-tour met één van de behandelaars die hen laat zien hoe een KLIN©-dag eruitziet. Een ouder vertelt over de rol van de ouders in het programma en de effecten in de omgang en communicatie met hun kind. Ouders spelen namelijk een belangrijke rol in de thuisbehandelingen. 

 

Behandelprogramma

Het behandelprogramma KLIN© neemt vier dagen per week in beslag van 9.00 – 15.00 uur in het KLIN© Atelier in Schijndel. Dit programma beslaat het hele schooljaar. Prof. dr. Hans van Balkom ontwikkelde het programma in samenwerking met 

Kentalis, Stichting Radar (Maastricht) en de Radboud Universiteit en dit is vervolgens doorontwikkeld door Stichting Milo in de huidige toepasbare vorm. Door ankergestuurd werken wordt een fundament aangelegd voor verdere taalverwerving, voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en beginnende vormen van geletterdheid. Maar ook de aandacht, concentratie, het zelfvertrouwen en zelfinzicht van het kind verbetert. Het kind ziet meer samenhangen, patronen en relaties tussen gebeurtenissen en activiteiten.

 

Je kunt je aanmelden voor het programma via het aanmeldformulier. De sluitingstermijn voor maandag 25 februari is 22 februari 2019.
De sluitingstermijn voor zaterdag 13 april is 10 april 2019.

 

Naar overzicht