Word lid!
4 februari 2019

Nederlandse vertaling PEDI-CAT beschikbaar

Samen met Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) heeft de BOSK gewerkt aan PEDI-CAT. De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst waarmee het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) systematisch in kaart gebracht kan worden, door zelf-rapportage van ouders of jongeren.

De PEDI-CAT meet dagelijks functioneren in vier domeinen; Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit, Sociaal-Cognitieve ontwikkeling en Verantwoordelijkheid.

 

Met het domein Verantwoordelijkheid wordt bijvoorbeeld inzicht verkregen in de mate waarin de verzorger of het kind/jongere verantwoordelijkheid neemt voor complexe taken in het dagelijks leven, zoals het zorgen voor eten en drinken, betalen van rekeningen, kleren kopen, etc.

Items worden omschreven met korte zinnen, voorbeelden en plaatjes. De vier domeinen kunnen los van elkaar gebruikt worden. De PEDI-CAT is een generiek instrument, niet specifiek voor een bepaalde diagnosegroep.

 

Lees meer in de nieuwsbrief van PEDI-CAT januari 2019 (PDF)

Naar overzicht