Word lid!
19 juni 2019

Onderzoek zelfbepaling voor mensen met Z(EVMB): extra deelnemers gezocht

Het onderzoek 'Samen kunnen kiezen' is net begonnen met en goede start van ongeveer 50 deelnemers. De onderzoekers van het VU zijn op zoek naar extra deelnemers.

Daarom wil het onderzoeksteam nog een keer ouders of verwanten van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen uitnodigen om deel te nemen.

 

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de betekenis van zelfbepaling voor mensen met Z(EVMB) en de ondersteuningsbehoeften, zodat professionals en ouders hier nog beter in kunnen samenwerken.

 

De onderzoekers kijken op welke manier kinderen, jongeren of volwassenen met Z(EVMB) kunnen worden betrokken bij belangrijke keuzemomenten in hun leven, zogeheten transities. Ook willen ze onderzoeken hoe betrokkenen hierbij ondersteund kunnen worden.

Deelname en vergoeding

Wilt u mee doen? Ga dan naar naar deze website (nieuw venster). Voor het meedoen aan dit onderzoek kunt u in totaal een vergoeding van € 50,- ontvangen. 

Meer informatie

Bekijk de flyer en het eerdere bericht over Samen kunnen kiezen. 

Het onderzoek is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit, Tilburg University, Rijksuniversiteit Groningen, 's Heeren Loo Zorggroep, Per Saldo en EMB Nederland.

Naar overzicht