Word lid!
9 februari 2017

Zelfstandig wonen voor jongeren met handicap onhaalbaar

Voor veel mensen met een lichamelijke handicap is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Het passende woonaanbod is beperkt of de huur is te hoog.

Ieder(In) heeft een enquête gehouden onder 4600 mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking over zelfstandig wonen en de uitslag was bedroevend. Volgens de jongeren (tot 30 jaar) is er te weinig passend aanbod en is er een grote onzekerheid over hun inkomen. Hiermee geven ze het signaal af dat er betere financiële regelingen moeten komen om ze een betere startpositie te geven op de woningmarkt.

 

Obstakels


De jongeren die de enquête hebben ingevuld geven aan niet te weten hoe ze voorwaarden voor zelfstandig wonen geregeld moeten krijgen. Ze hebben hulp nodig bij het zoeken van een woning, een geschikte buurt vinden, vaardigheden oefenen en het regelen van de juiste ondersteuning en zorg. Dit zijn grote obstakels bij het vinden van een geschikte woning.

 

Eenzaamheid


Iets dat veel jongeren met een beperking treft, is eenzaamheid. Het gemeentelijk beleid is gericht op de vergrijzing, waardoor jongeren met een beperking buiten de boot dreigen te vallen. Onder hen voelt 30% zich vaak of altijd eenzaam. 

 

Bron: Ieder(In)

Naar overzicht