Word lid!

Ik loop vast; wat nu?

  •  Mijn kind met mcg krijgt geen plek op de mytylschool en wordt doorverwezen naar een medisch dagcentrum, omdat hij teveel handicaps zou hebben.
  • Mijn zoontje met CP krijgt op de basisschool in het dorp niet meer de extra ondersteuning, die hij nodig heeft. De basisschool wil hem doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Ik sta erg alleen in mijn strijd.

 

Zo maar twee reacties die bij uw vereniging zijn binnengekomen. Maar er zijn meer problemen en niet alleen bij onze ouders, zo blijkt bijvoorbeeld uit het rapport van de Kinderombudsman dat begin september verscheen. Zijn conclusie: Passend onderwijs heeft de eerder geconstateerde problemen niet opgelost en ook in de toekomst zal dat niet gebeuren als er niet een aantal knelpunten in de wet- en regelgeving  en in de praktijk op scholen worden opgelost.[1] Maar daar kan jij niet op wachten, als het met jouw kind op school niet goed gaat. Wat kan je dan wel doen?

 

Het eerste en vaak ook het belangrijkste: ga in gesprek met de school, met de leerkracht, de coördinator en eventueel ook met de directeur. Zorg dat het een goed gesprek wordt; tips hiervoor kunt u hier vinden: passendonderwijsenouders.nl > wet--en-regelgeving > klacht-en-geschil > voorkomen.

 

Sommige ouders zijn bang om kritisch te zijn; hun kind zou er onder kunnen lijden. Mijn ervaring en advies is, dat een goed gesprek (open, respectvol, eerlijk) helpt. Het haalt de spanning uit de lucht en werkt stimulerend. Zeker als tussentijds, als het wat beter gaat, ook positieve ervaringen worden gedeeld.

 

Kom je er met de school niet uit, dan kan je advies en ondersteuning vragen, bijvoorbeeld bij het samenwerkingsverband. Elk samenwerkingsverband heeft namelijk een regeling voor het ondersteunen van ouders. Ook kan je mogelijk terecht bij MEE of Steunpunt Passend Onderwijs.
In een enkel geval kan het wenselijk zijn om iemand 'van buiten' te raadplegen, als onafhankelijk deskundige. In dat geval kan je (gratis) terecht bij de onderwijsconsulenten.

 

Soms is jouw probleem ook het probleem van de school of van andere ouders, bijvoorbeeld omdat het beleid van het samenwerkingsverband er niet in voorziet. Wend je dan tot het samenwerkingsverband, bij voorkeur samen met andere ouders. Hoe je die ouders kunt vinden? Hoe je actie kunt ondernemen? Op passendonderwijsenouders.nl vind je hiervoor tips en informatie.

 

Heeft jouw probleem betrekking op de (lichamelijke) zorg, dan is het verstandig om er de Handreiking onderwijs en zorg op na te slaan, samen met de leerkracht. Hierbij komen immers de gemeente en zorgaanbieder om de hoek kijken. Kom je er niet uit, wend je dan tot de (gratis, onafhankelijke) onderwijszorgconsulent.

 

Deze handreiking en andere brochures zijn te vinden op deze website.

 

Dan is er nog het NSGK Steunpunt Onderwijs. Daar kan je bijvoorbeeld terecht als je geen school kan vinden die open staat voor je kind. Of als het moeite kost om aanpassingen en zorg te regelen. Ook jongeren met een beperking die vastlopen in het reguliere onderwijs, kunnen bij het steunpunt terecht.

 

Blijkt het probleem onoplosbaar, dan is het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie van de school mogelijk een laatste redmiddel. In de schoolgids staat hoe en waar je hiervoor terecht kunt.

In geval van problemen over (her-)plaatsing op een school of over de extra ondersteuning kan je bij de onderwijsconsulenten om bemiddeling vragen. Zij zijn onafhankelijk en zonder kosten in te schakelen. Mocht dat niet helpen, dan kan je je wenden tot de landelijke geschillencommissie.[2]

 

Soms kan het College voor de Rechten van Mens uitkomst bieden. Zeker als het gaat om (vermoedelijke) ongelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Een beroep doen op het college voor advies of te bemiddeling kan zowel jou als de school helpen.

 

Uitspraken van een klachten- en geschillencommissie of het College helpen in de meeste gevallen wel, maar zijn niet bindend. Een uitspraak van een rechter wel. Toch is de gang naar de rechter in slechts heel uitzonderlijke gevallen te adviseren.

 

Tot slot de twee reacties van het begin: elk kind heeft recht op onderwijs, en: elke ouder kan zich wenden tot de onderwijs(zorg)consulent.

 

 

 

 

[1] Zie: http://www.dekinderombudsman.nl/70/ouders-professionals/nieuws/passend-onderwijs-maakt-belofte-nog-niet-waar/?id=557

 

[3] Zie voor meer informatie en contactgegevens resp.: www.onderwijsconsulenten.nl en www.onderwijsgeschillen.nl