Word lid!

Passend onderwijs in de praktijk

Passend onderwijs kan in de praktijk allerlei vormen aannemen en heel verschillend zijn georganiseerd. Het is dus niet mogelijk in algemene zin te beschrijven, hoe passend onderwijs er concreet uitziet. Dat kan alleen aan de hand van praktijkervaringen. Deze zijn dan ook zeer welkom bij de BOSK. Zowel positieve als negatieve beschrijvingen willen wij een plek geven op deze website. (De redactie behoudt zich wel het recht voor om je bijdrage aan te passen of in te korten - uiteraard na overleg met jou.)

 

Op deze pagina voorbeelden van passend onderwijs, zoals wij die hebben ontvangen.