Word lid!

Dit doen we


De BOSK heeft een schat aan unieke ervaringskennis in huis: de ervaring van mensen die leven met een handicap. Wij willen die schat structureel ontsluiten. Zodat bijna 60.000 mensen in Nederland antwoorden kunnen vinden én geven op vragen waarmee ze nu vaak alleen worstelen.

 

De BOSK is nadrukkelijk een vereniging ván en vóór mensen met een lichamelijke handicap. Wij organiseren dan ook vooral activiteiten waaraan zij behoefte hebben. Sterker nog: de leden zijn direct betrokken bij de invulling én voeren veel activiteiten zelf uit.

 

De BOSK zorgt voor goede, begrijpelijke informatie en biedt waardevolle diensten aan. We organiseren ontmoetingen én platforms voor ervaringsuitwisseling. En laten de stem van onze leden horen, zowel in kringen van zorgverleners als in de politieke arena.

 

  • informatie
  • ontmoetingen
  • projecten
  • belangenbehartiging
  • samenwerking
  • resultaten
  • beleid