Word lid!

Het beste onderzoek voor onze kinderen

Als ouders willen wij de beste zorg voor onze kinderen. Net als de dokters en therapeuten willen we dat onze kinderen opgroeien tot volwassenen die een zo zelfstandig en tevreden mogelijk leven leiden. Ouders doen veel op intuïtie of leren van andere ouders. Dokters en therapeuten passen behandelingen toe waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze werken. Onderzoekers aan universiteiten, hogescholen en in ziekenhuizen zoeken uit hoe kinderen het beste behandeld en ondersteund kunnen worden. Steeds opnieuw ontdekken zij hoe de zorg en ondersteuning aan onze kinderen beter kan. Daar zijn wij erg blij mee, maar we denken dat het beter kan.

Want onderzoeken wetenschappers wel de juiste onderwerpen? Weten onderzoekers wel wat de problemen zijn waar onze kinderen en wij het vaakst tegenaan lopen? Niet altijd. Wij zijn bang dat onderzoekers en artsen en therapeuten lang niet altijd weten wat wij belangrijk vinden, welke problemen wij als urgent ervaren. Daarom gaan wij als ouders twee onderzoekagenda’s maken. Voor de kinderrevalidatie en voor EMB maken wij een top 10 van de belangrijkste onderwerpen waar onderzoekers onderzoek naar moeten doen.

Ga voor meer informatie naar Onderzoeksagenda Kinderrevalidatie en de Onderzoeksagenda EMB.

Als ze af zijn, brengen we de onderzoekagenda’s actief onder de aandacht van onderzoekers, fondsen en universiteiten. Zodat wij én alle zorgverleners straks nog beter weten welke zorg en ondersteuning goed is voor onze kinderen.

De ontwikkeling van de onderzoeksagenda’s wordt mede mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds (nieuw venster) en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten (nieuw venster). Inhoudelijk werken we samen met OuderInzicht (nieuw venster), het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (nieuw venster) en het EMB Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen (nieuw venster).