Word lid!

Onderzoeksagenda EMB

De zorg, opvoeding en ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) gaat gepaard met veel vragen. Op sommige van die vragen bestaat al een duidelijk antwoord. Ervaren ouders zijn een bron van informatie en wetenschappers ontdekken hoe de zorg en ondersteuning aan onze kinderen beter kan. Maar schokkend vaak is er nog geen goed antwoord. Om ervoor te zorgen dat onderzoekers de juiste vragen onderzoeken, én dus de juiste kennis ontwikkelen, stellen de BOSK en het EMB Research Centre vanuit de behoeften en vragen van ouders de “Onderzoeksagenda EMB” op.

In de afgelopen periode zijn alle vragen verzameld die ouders van kinderen met EMB hebben voor onderzoekers. Klik hier voor het overzicht.

Ook de volgende stap is gezet: alle vragen zijn geordend op thema en dubbele vragen zijn eruit gehaald. Een hele klus om een goed overzicht te maken! Nu gaan we met dit overzicht aan ouders en verzorgers vragen welke thema's en vragen zij het belangrijkste vinden.

Maak je keuze: welke thema's vind jij belangrijk?

Om te weten te komen welke thema's het belangrijkst zijn, vragen wij je de vier thema's uit te kiezen die jij het belangrijkst vindt. Vervolgens vragen wij je om per gekozen thema twee concrete vragen uit te kiezen.

Klik op de link en vul de enquête Onderzoeksagenda EMB in.


Samen met ouders bepalen we wat de 10 belangrijkste onderwerpen zijn waar meer over bekend moet worden. Die top 10 wordt de basis voor nieuw onderzoek gaan onderzoekers aan de slag, zodat we straks antwoord krijgen op de vragen die ons als ouders het meeste bezig houden.

De Onderzoeksagenda EMB is een initiatief van de BOSK, de vereniging waarin ouders van kinderen met EMB zich hebben verenigd, en het EMB Research Centre van de Rijksuniversiteit Groningen (nieuw venster). De ontwikkeling wordt mede mogelijk gemaakt door HandicapNL (nieuw venster).