Word lid!

Projecten

De BOSK organiseert regelmatig projecten voor speciale doelgroepen. Om ouders meer invloed te geven op de praktijk van Passend Onderwijs bijvoorbeeld. Of om seksualiteit bespreekbaar te maken voor jongeren en hun zorgverleners. Het gaat altijd om tijdelijke projecten waarvoor de BOSK externe financiering nodig heeft.

 

Hieronder vind je een paar voorbeelden. Heb jij een heel goed idee voor een project? Laat het ons weten!

 

Emp/Ouder

BOSK, samen met acht andere belangenorganisaties mee met het project Emp/Ouder. Emp/Ouder heeft als doel: het ontwikkelen van individuele en collectieve (kennis)producten en interventies die ouders ondersteunen en bekrachtigen (empoweren) om hun rol als zorg-regisseur en/of gezinshoofd (nog) beter te vervullen. Lees meer over Emp/Ouder.

 

Kenniscentrum 'Leven met een handicap'

De BOSK had een droom: een Kenniscentrum waarin mensen elkaar helpen met hun eigen, unieke ervaringskennis. Want wie weet nu beter hoe het is om te leven met een lichamelijke handicap dan mensen met een handicap zelf? Ook professionals kunnen veel leren van deze ervaringskennis. Samen kunnen we zorg, onderzoek en beleid beter op elkaar afstemmen. Deze droom van de BOSK is werkelijkheid geworden, dankzij een schenking van de Vriendenloterij in februari 2014. Het Kenniscentrum is volop in ontwikkeling: de resultaten zie je overal op deze website!

 

Ouders voor ouders van een kind met een beperking

Stichting Parent2Parent Nederland en de BOSK werken samen aan een landelijk netwerk van opgeleide ervaringsdeskundige supportouders waaraan "vraagouders" hun vragen kunnen stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld ouders die net weten dat hun kind meervoudig complex gehandicapt is en/of ouders die voor het eerst een persoonsgebonden budget (PGB) willen aanvragen bij Parent2Parent terecht. Ook voor andere vragen kan het netwerk worden ingeschakeld.
 

Integrale Vroeghulp – VVI

Hoe eerder een diagnose wordt gesteld, hoe beter. Daarom was de BOSK vanaf het begin betrokken bij de centra voor Integrale Vroeghulp en het innovatieproject Vroeg Voortdurend Integraal (VVI). Integrale vroeghulp betekent betere afstemming van de zorg op het hele gezin en een integraal behandelplan. Omdat lokale overheden in dit proces een grotere rol krijgen, wilde de BOSK ervoor zorgen dat gemeenten daar ook de middelen voor hebben. Inmiddels is de website Integrale Vroeghulp uitgebouwd naar een digitaal platform en online community.

 

Passend onderwijs

De BOSK is ruim 14 jaar lang zeer actief geweest op het gebied van onderwijs. Nu daaraan door bezuinigingen een eind aan is gekomen, verenigen actieve leden zich in de werkgroep Onderwijs & School. Ook heeft de BOSK de website passendonderwijsenouders.nl in het leven geroepen. Hier vinden ouders informatie over passend onderwijs, maar ook ideeën over hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het beleid van hun school.

 

Jong, CP en Seks


Je bent jong en je hebt cerebrale parese. En je zit vol vragen over seksualiteit die vrijwel nooit aan de orde komen in gesprekken met zorgverleners. Samen met een psychologe heeft de BOSK onder jongeren 100 vragen over seksualiteit verzameld. De uitkomsten presenteerde zij op het congres van de European Academy of Childhood Disabilty. De BOSK verzorgde een aantal gastlessen over het onderzoek op de Hogeschool Rotterdam. Logisch vervolgproject is het beantwoorden van deze 100 vragen over Seks en CP. Voor dit project is de BOSK nog op zoek naar financiering.

 

Ouder worden met een lichamelijke handicap


De ouderdom komt met gebreken. Maar bij 50-plussers met een beperking gaat die veroudering vaak wat sneller. Fysiek leiden zij een zwaarder leven en dus 'slijten' ze ook harder. Daarom heeft de BOSK een community opgericht van en voor deze 50-plussers. Welke oplossingen hebben zij gevonden voor de specifieke problemen van ouder worden? Lees hier de resultaten van de enquête onder 163 ouderen met een langdurig chronische aandoening.

 

Leerstoel

Op initiatief van de BOSK is 2010 de leerstoel 'Ondersteunde Communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen' in het leven geroepen. Bijzonder hoogleraar Hans van Balkom bekleedt deze leerstoel aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Koninklijke Kentalis, het Revalidatiefonds, de stichting 'De Drie Triangels' en de stichting Milo-wegbereiders in communicatie maken deze bijzondere leerstoel financieel mogelijk.

 

En verder...

• Een boekje voor kinderen tot 10 jaar met cerebrale parese dat uitlegt wat dit betekent.
• Jong aan zet, waarbij mensen tussen 16 en 30 jaar met een chronische aandoening of beperking leren de regie over hun eigen leven te voeren.
• RAAK Pro 'Praten kan ik niet, maar communiceren wel': de ontwikkeling van hulpmiddelen voor kinderen die niet kunnen praten.
LOOK, een project om de informatievoorziening en samenwerking tussen onderwijs en kinderrevalidatie te verbeteren.