Word lid!

Samenwerking

De BOSK werkt veel samen met andere organisaties. Op die manier kunnen we meer bereiken voor mensen met een lichamelijke handicap en besparen we kosten.

De BOSK is actief lid van Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en gehandicapten in Nederland. Zo kunnen we de stem van mensen met een handicap luider laten klinken bij politici, zorgverzekeraars en in de samenleving.

 

Patiëntenverenigingen
Andere patiëntenverenigingen zijn voor de BOSK vaak waardevolle samenwerkingspartners. Met organisaties als de Dwarslaesie-organisatie DON, Laposa (vereniging voor patiënten met schedel- en aangezichtsafwijkingen), SIEN, EVN en Hersenletsel Nederland organiseert de BOSK gezamenlijke activiteiten en belangenbehartiging.

 

Goede ondersteuning via gemeenten
De BOSK wil dat kinderen met een lichamelijke handicap goede zorg, goede ondersteuning en goed onderwijs krijgen. Ook als de zorg voor een belangrijk deel naar gemeenten nemen we deel in het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK). Ook hebben we het initiatief genomen tot de Taskforce Integrale Vroeghulp.

 

Hoge kwaliteit zorg
We werken veelvuldig samen met zorgverleners, om te garanderen dat de zorg voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke handicap van hoog niveau blijft. Dit doen we onder meer via de Nederlandse Academy of Childhood Disability (Dutch-ACD), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK), Revalidatie Nederland (RN) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).