Word lid!

Hier staan we voor

De BOSK wil dat mensen met een lichamelijke handicap volwaardig kunnen meedraaien in onze samenleving. Medische zorg speelt daarbij een grote rol. Maar nog belangrijker zijn opvoeding, omgeving en de manier waarop iemand met zijn handicap omgaat. Dat bepaalt voor een belangrijk deel hoe sterk en veerkrachtig iemand is.

 

De BOSK wil mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen en stimuleren om alles uit het leven te halen. De BOSK gelooft in de mogelijkheden van iedereen met een beperking. Onze missie is daar zo veel mogelijk aan bij te dragen. De BOSK wil een warme club van lot- en bondgenoten zijn. Maar ook een belangenbehartiger. En een wegwijzer in de speurtocht naar het omgaan met beperkingen. Wij zijn ervan overtuigd dat ervaringskennis daarbij een cruciale rol speelt. De BOSK bestaat om deze ervaringskennis te ontsluiten en te verspreiden, zodat die ten goede komt aan mensen met een lichamelijke beperking.