Word lid!

Bestuur EMB Nederland

Geert Benjamins - voorzitter

Ik zet me in als bestuurslid voor deze doelgroep, waar onze dochter Lindsay al 25 jaar toe behoort, omdat altijd anderen voor hen 'op moeten komen'. Ik wil als bestuur een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van onze doelgroep, maar daarbij ook de belangen van ouders, broers, zussen en verwanten zeker meenemen.

Marcel Snijders - penningmeester

Ik zet me in als bestuurslid, omdat het als gezondheidseconoom mijn passie is om zorg fysiek, psychologisch en financieel optimaal toegankelijk te maken en te houden voor de burger. In mijn functie als directeur zorg bij Univé had ik veel te maken met gehandicapteninstellingen. Als oprichter van Planetree Nederland was ik ook actief bij twee gehandicapteninstellingen. Inmiddels heb ik mijn handen en geest vrij om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de nieuwe vereniging.

Erika van de Bilt - secretaris

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik het heel belangrijk vind om deze groep, die zelf niet in staat is zich te vertegenwoordigen, een krachtige stem te geven!

Serpil Eskici -Konsten

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik de bekendheid van de nieuwe EMB vereniging bij de doelgroepen wil verbeteren. Onbekend maakt onbemind waardoor de BOSK naar mijn idee kansen heeft laat liggen. Ik hoop samen meer mensen en organisaties bij de nieuwe vereniging te kunnen betrekken.

Elke Marijnusse

Ik zet me in als bestuurslid, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de beste zorg voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. En hoe leuk is het om daarin samen met ouders en familie op te trekken.