Word lid!

Bestuur

De leden van de BOSK kiezen het bestuur. Binnen de BOSK zet het bestuur de grote lijnen uit. De bestuursleden zijn samen verantwoordelijk voor de financiën en voor een goed functionerend team in Utrecht. Zes keer per jaar komen ze bij elkaar. Wat ze dan bespreken kun je lezen in de (samenvattingen van) verslagen van de bestuursvergaderingen. Een keer per jaar ontmoeten de bestuursleden alle leden en tussentijds houden ze contact via BOSK Magazine.

Voorzitter

Dhr. W. Bos

Wouter Bos, voormalig minister van Financiën, is sinds november 2012 voorzitter van de BOSK. Wouter heeft een broer gehad met de motorische beperking spina bifida (open rug). Na zijn politieke carrière was hij onder meer adviseur zorg bij KPMG. In 2013 werd hij bestuursvoorzitter van VUmc.

 

Secretaris

Mw. P.M.E. van Boetzelaer

pvboetzelaer@bosk.nl

Petra van Boetzelaer wist niet hoe ze moest omgaan met de plotselinge handicap van haar toen driejarige zoon. Tot haar opluchting vond ze antwoorden én herkenning bij de BOSK. Petra besloot zich in te zetten voor goed onderwijs aan kinderen met een lichamelijke handicap. 'Als ik daar mijn kind mee kon helpen, dan kon ik dat ook voor veel meer kinderen doen.' Ook binnen het bestuur zijn onderwijs en ICT haar specialiteiten. 'Ik hoop van BOSK-leden veel vragen en suggesties te krijgen!'

 

Penningmeester

Dhr. L.S. Rietema

Luit Rietema werd een jaar na de geboorte van zijn dochter lid van de BOSK. Zij kreeg zuurstofgebrek tijdens de bevalling en heeft daardoor cerebrale parese en epilepsie. 'Ik wilde meer weten over deze handicap en zocht contact met lotgenoten.' Zo kwam Luit terecht bij de BOSK, waar hij tien jaar later werd gekozen tot penningmeester. 'Ik wil graag zorgen dat de BOSK een levendige, robuuste vereniging wordt.'

 

Leden 

Mw. C.J.E. van Rappard

Carine van Rappard begon overal informatie bij elkaar te sprokkelen, toen haar dochter – inmiddels een tiener - de diagnose meervoudig complex gehandicapt kreeg. Ook zij vond de BOSK en werd direct lid. 'De BOSK hielp me met informatie, handige tips en veel herkenbare verhalen waar ik wat aan had.' Als bestuurslid hoopt Carine iets terug te kunnen doen. 'Ik wil mij hard maken voor deze uiterst kwetsbare groep én mijn steentje bijdragen aan de fondsenwerving die hard nodig is.'

 

Dhr. Th.W. van Uum

Theo van Uum heeft een dochter met cerebrale parese. Hij is al bijna twintig jaar lid van de BOSK, maar wel grotendeels 'slapend' zo geeft hij toe. Dat veranderde toen hij besloot zich actief in te zetten als bestuurslid. 'Ik zou graag zien dat de BOSK ook in financieel opzicht steviger wordt, mét behoud van de eigen identiteit. Het aandoeningsspecifieke en de ervaringsdeskundigheid zijn uniek voor de BOSK.' Theo wil graag iets bijdragen aan een sterkere BOSK.

 

Dhr. R. de Werker

Rob de Werker werd in 2011 lid van de werkgroep Spina Bifida en Hydrocephalus van de BOSK. Hij vindt het namelijk belangrijk dat deze aandoening 'op de kaart blijft.' Volwassenen met spina bifida, zoals hij zelf, worden te weinig gehoord – of laten te weinig van zich horen. 'Daar wil ik verandering in brengen.' Rob ziet een mooie toekomst voor de BOSK: 'Als een gezonde en goede vereniging met een uitstraling van hoge kwaliteit waar we niet meer omheen kunnen.'

 

Mw. H. van der Meij

Henriëtte van der Meij heeft een tienerdochter met cerebrale parese. Via de BOSK kwam ze in contact met een vergelijkbaar gezin met ongeveer dezelfde mate van beperkingen. 'Dat resulteerde in een zeer dierbare vriendschap. We hebben veel ervaringen uit kunnen wisselen en voelden ons niet meer zo alleen.' Henriëtte verwacht dat de BOSK 'een vereniging zal blijven die door vrijwillige leden en niet-leden wordt gedragen.'

 

Dhr. H. Hunnego

hhunnego@bosk.nl

 

Dhr. P. van Geelen