Word lid!

Toekomst BOSK

Om meer te kunnen betekenen voor mensen met een handicap of aandoening, wil de BOSK veranderen. Hierbij leggen we kort uit wat onze plannen zijn: 

Vier verenigingen

Het bestuur stelt voor om tot vier verenigingen te komen: een vereniging voor cerebrale parese, een vereniging voor spina bifida en hydrocephalus, een vereniging voor EMB (incl. Joubert) en een vereniging voor schisis (incl. Pierre Robin en Stickler). Deze vier verenigingen gaan zelf bepalen hoe zij het meeste kunnen betekenen voor hun eigen achterban. Zij kiezen hun eigen doelen en bepalen zelf hoe ze die doelen willen bereiken. Wat niet verandert is de inzet van het landelijk bureau. De komende jaren kunnen de verenigingen gebruik blijven maken van de kennis, ervaringen en netwerken en betaalde medewerkers die de BOSK nu heeft. 

Waarom?

De eerste reden om te vernieuwen is van financiële aard. De afgelopen jaren hebben we er alles aan gedaan om een financieel gezonde vereniging te zijn. De wijze waarop de BOSK nu is georganiseerd, levert echter structurele financiële knelpunten op die het voortbestaan van de BOSK bedreigen. Elke afzonderlijke vereniging heeft straks de mogelijkheid om jaarlijks een instellingssubsidie van € 55.000 aan te vragen bij de overheid. De BOSK krijgt nu slechts € 45.000 per jaar. We verwachten dat het bovendien makkelijker is om nieuwe leden aan te trekken en fondsen te werven via verenigingen die zich op een specifieke achterban richten.

De tweede reden voor splitsen heeft te maken met het verenigingsgevoel. In de loop der tijd is de BOSK gegroeid tot een brede vereniging waar zo'n tien handicaps onderdak vonden. Steeds vaker merkten we dat mensen zich niet altijd thuis voelden bij de BOSK, omdat de BOSK ook aan zoveel andere handicaps onderdak bood. We verwachten dat verenigingen gegroepeerd rond specifieke handicaps of aandoeningen leiden tot nieuwe energie en nieuw elan.

 

De laatste reden is de veronderstelling dat vier verenigingen straks meer voor hun achterban kunnen bereiken dan wij nu als één vereniging voor elkaar krijgen. Vorige herfst hebben we leden en niet-leden gevraagd wat zij van de BOSK vinden, wat zij van de BOSK verwachten en waar zij ruimte voor verbetering zien. De uitkomsten verschilden aanzienlijk van aandoening tot aandoening. De afgelopen jaren hebben geleerd dat een brede vereniging als de BOSK er in deze verscheidenheid onvoldoende in slaagt om alle leden voldoende te bieden en te ondersteunen. Wij menen dat aparte verenigingen beter kunnen inspelen op de specifieke verzoeken, wensen en behoeften van hun eigen achterban. 

Wat willen we bereiken?

Onze ambitie verandert niet. Door te splitsen kunnen we naar verwachting meer focus aanbrengen op elke specifieke aandoening. Daardoor kunnen we nog beter blijven opkomen voor jouw belangen in zorg, onderzoek en politiek. Afhankelijk van de wensen van de onafhankelijke verenigingen blijven we ervaringskennis verzamelen en doorgeven, ondersteuning bieden in het leven met een aandoening en ontmoetingen faciliteren. De vier verenigingen zullen zeker de eerste jaren nauw blijven samenwerken met elkaar en met het landelijk bureau. We geloven dat ze juist vanuit deze sterke basis uit zullen groeien tot sterke verenigingen van en voor mensen van hun handicap of aandoening.

 

We hopen samen verder te bouwen aan een vereniging die helemaal aansluit bij jouw wensen en behoeften!

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 september werd het voorgenomen besluit tot splitsing van de vereniging BOSK in vier verenigingen aangenomen met 61 stemmen voor en twee stemmen tegen. Tijdens de ALV op 15 december nemen de leden een definitief besluit

Meer informatie

Notulen Algemene ledenvergadering 23 juni 2018 

Notulen Algemene ledenvergaderin 15 september 2018

Powerpointpresentatie Splitsing en samenwerking vier verenigingen

Pioniers gezocht!

Om van de nieuwe verenigingen een groot succes te maken is de BOSK op zoek naar actieve mensen die betrokken willen zijn bij de leiding over de nieuw op te richten verenigingen. Ga naar vacatures.