Word lid!

Pioniers gezocht!

Om meer te kunnen betekenen voor mensen met een handicap of aandoening, gaat de BOSK veranderen. Met de voorgenomen splitsing (definitief besluit in december '18) in 4 verenigingen willen we meer voor onze diverse achterban bereiken dan nu als één vereniging. Hiervoor gaan we een boeiende periode tegemoet waarbij verenigingen voor cerebrale parese, spina bifida en hydrocephalus, schisis, en EMB gaan kijken hoe zij het meeste kunnen betekenen voor hun achterban. Zij worden hierin ondersteund door het landelijk bureau en de huidige bestuursleden van de BOSK.

Om van de nieuwe verenigingen een groot succes te maken is de BOSK op zoek naar actieve mensen die betrokken willen zijn bij de leiding over de nieuw op te richten verenigingen.


We zijn hiervoor op zoek naar bestuursleden M/V voor:

 • De vereniging voor cerebrale parese
 • De vereniging voor spina bifida en hydrocephalus
 • De vereniging voor EMB (incl. syndroom van Joubert)
 • De vereniging voor Schisis (incl. Pierre Robin- sequentie en Stickler syndroom) 


De verenigingen worden het verzamelpunt van ervaringskennis over leven met een lichamelijke handicap. De verenigingen geven informatie over de aandoeningen, behartigen de belangen van hun achterban, bedenken en organiseren activiteiten ten behoeve van ervaringsuitwisseling voor de achterban. Dit alles met ondersteuning van het landelijk bureau, waar medewerkers op het gebied van vrijwilligersondersteuning, beleid, communicatie, projecten, secretariële ondersteuning en financiën werkzaam zijn onder leiding van een directeur. Daarnaast zijn tal van vrijwilligers actief.


Van nieuwe bestuursleden verwachten wij dat zij:

 • Aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroep;
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht hebben;
 • Communicatief vaardig zijn;
 • Initiatief nemen en een voortrekkersrol kunnen vervullen, met oog voor de leden;
 • Vrijwilligers kunnen meenemen in de visie van de vereniging;
 • Integriteit en deskundigheid hoog in het vaandel hebben staan;
 • Als boegbeeld optreden (functie voorzitter);
 • Financieel en boekhoudkundig inzicht hebben (functie penningmeester);
 • Hands-on mentaliteit als de situatie daarom vraagt.
 • De intentie hebben zich voor minimaal 3 jaar te willen inzetten voor deze functie;
 • Lid zijn van de huidige BOSK, of lid worden van de desbetreffende vereniging waarvan zij bestuurslid worden;
 • Samenwerken.


Enthousiast na het lezen van bovenstaand profiel? Aanmelden kan tot 9 oktober bij Sabrina Wolffenbuttel via sabrina@bosk.nl inclusief korte motivatie. Als je vragen hebt over het bestuurslidmaatschap dan kun je contact opnemen met de BOSK, via 030- 245 9090 (ma t/m do, 10.00 – 16.00 uur).