Word lid!

Belangenbehartiging

De BOSK laat in Den Haag de stem van haar leden zo duidelijk mogelijk klinken. Alleen of samen met andere organisaties, zoals Ieder(in). Ook bij zorgverzekeraars en zorgverleners komen we op voor de belangen van mensen met een lichamelijke handicap. Dialoog en samenwerking staan voor de BOSK voorop. Maar als de belangen van onze achterban in gevaar dreigen te komen, zal de BOSK zich daar stevig tegen verzetten.