Word lid!

CP-Net

Onder de naam CP-Net (www.cp-net.nl) komen professionals, mensen met cerebrale parese (CP) en hun ouders, en onderzoekers van diverse zorginstellingen in Nederland bij elkaar. Het doel hiervan is om kennis over CP met elkaar te delen, vandaar de naam Knowledge Brokers (ook wel kennismakelaars genoemd of KB'ers). Dit zodat elke instelling zo goed mogelijk mensen met CP kan behandelen met de allernieuwste kennis.

Deel je ervaringen met de knowledge brokers

Als ouder van een kind met cerebrale parese (CP) of als volwassene met CP hoor en zie je veel in de zorg. Hou je ervaringen en goede ideeën niet langer voor jezelf, maar deel ze met Karen, Laurens en Maartje. Zij geven jouw feedback door aan de professionals met wie zij drie keer per jaar aan tafel zitten in het CP-Net.

Tekst: Karen van Meeteren

Heupbeleid en spastische handen op de agenda

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een richtlijn voor de behandeling van mensen met CP (te vinden op www.richtlijnendatabase.nl). Hierin staat hoe er het beste behandeld kan worden met de kennis die we nu hebben. Per onderdeel kan elke instelling voor zichzelf bepalen hoe ze ervoor staan en waar ze kunnen verbeteren. Dit kan iedereen van elkaar zien zodat de zorginstellingen elkaar kunnen helpen.

 

Drie keer per jaar komt iedereen samen om met elkaar te praten over belangrijke onderwerpen. Dit jaar is er al gesproken over de transitie van jongere naar volwassene en over ketenzorg (het contact tussen de zorginstelling en andere artsen en therapeuten). De komende bijeenkomst zal gaan over spastische handen.

Nothing about us, without us

In het kader van 'nothing about us without us' zitten er bij de bijeenkomsten ook drie KB'ers van de BOSK: Karen van Meeteren, Laurens Rijpstra en Maartje Groot. Zij hebben zelf CP of zijn ouder van een kind met CP. Zij bekijken de onderwerpen die binnen CP-Net besproken worden van een andere kant dan de zorgverleners en onderzoekers.

 

Karen van MeeterenMaartje Groot  

De knowledge brokers: Karen van meeteren, Maartje Groot en Laurens Rijpstra


Zo kunnen zij hun ervaringskennis inbrengen en sámen met de zorgverleners en onderzoekers het onderzoek en de zorg vormgeven en verbeteren. Als ervaringsdeskundigen hierover meedenken komt dat de behandeling van mensen met CP ten goede. De BOSK-KB'ers denken bijvoorbeeld mee over het invoeren van nieuwe richtlijnen of maken tools die behandelaars en mensen met CP kunnen helpen. 

Deel jouw ervaringskennis

Graag nemen de BOSK KB'ers niet alleen hun eigen ervaringskennis mee naar CP-Net maar ook die van andere (ouders van) mensen met CP. Daarom lezen ze veel mee op de BOSK CP-Facebookgroep en stellen ze daar soms vragen. En voor de komende bijeenkomst bijvoorbeeld horen ze graag of je ervaringen wil delen of vragen hebt over het heup- en spastische handenbeleid voor mensen met CP. Je kan hierover een bericht sturen naar redactie@bosk.nl.

 

Op deze pagina houden de KB-ers de bezoekers op de hoogte houden van de onderwerpen van komende bijeenkomsten en producten die er worden ontwikkeld

Handig!

CP-Net, de website: www.cp-net.nl (nieuw venster)

 

Richtlijn CP: www.richtlijnendatabase.nl (en dan zoeken op cerebrale parese) (nieuw venster)

 

Facebook, besloten groep voor (ouders van) mensen met CP (nieuw venster)

 

Bekijk onderstaande video: