Word lid!

Dat Kan Ik Zelf Wel

In het project Dat Kan Ik Zelf Wel gaat een team jongeren aan de slag met 'eigen regie'. Ze onderzoeken hoe het zit met ‘zelf doen omdat je het zelf wel kunt'. Zaterdag 23 maart kwamen ze voor de tweede keer bij elkaar.

Jongeren

Om de achterliggende gedachte van het project goed in kaart te brengen, stelt de BOSK jongeren tussen 9 en 19 jaar met een lichamelijke beperking de vraag: hoe zit het met die 'eigen regie'? Is 'zelf doen omdat je het zelf wel kunt' een reëel probleem in je dagelijkse leven? Hoe laat jij weten aan je vrienden, vriendinnen, ouders, docenten en andere mensen in je omgeving DAT JIJ ZELF HET HEFT IN HANDEN HEBT? En niet altijd hulp nodig hebt?


Het designteam kwam op zaterdag 23 maart voor de tweede keer bij elkaar: negen jongeren hebben hun ervaringen verwerkt in foto's, op spandoeken, in filmpjes en gedeeld in interviews. Nieuwsgierig? Deze week delen we hier wat we de 23e gemaakt hebben ;-)
 

Voor ouders

Ook aan ouders van kinderen met een lichamelijke beperking stelt de BOSK deze vraag. Hoe zit het in de praktijk van alledag met dit zelf doen. Laten ouders hun kind veel zelf doen? Zelf ervaren? Wordt er over gesproken met elkaar? Hoe geef jij je kind regie over lijf en leven? Is het een onderwerp van belang? Een groep ouders kwam ook bij elkaar op 23 maart.
 

 

Zelf doen jongeren

Dat Kan Ik Zelf Wel is een project met, voor en door jongeren met een lichamelijke beperking. Zij gaan zelf aan de slag met Dat Kan Ik Zelf Wel. Zij helpen mee een campagne te ontwikkelen om een boodschap over te brengen aan anderen. Jongeren doen ervaring op met filmen, schrijven, presenteren en alles wat ze zelf nog meer verzinnen. Zolang het maar gericht is op het overbrengen van de boodschap: Dat kan ik zelf wel.

 

 

Zelf doen ouders

Dat Kan Ik Zelf Wel is OOK een project waarin ouders van kinderen met een beperking een duidelijke rol hebben. Want als het gaat over jongeren die iets ervaren, dan komen onherroepelijk ouders (of vrienden of vriendinnen of docenten of anderen) om de hoek. Zij (moeten) iets doen of (moeten) iets laten. De mening, opvatting of zienswijzen van ouders (en anderen) is van groot belang in het ontwikkelen van de boodschap. En wellicht nog meer dan dat: in het ontwikkelen van middelen waarmee zij zelf aan de slag kunnen (en willen).