Word lid!

Nieuws

App StorySign

Tekst omzetten in gebarentaal om dove kinderen te leren lezen, dat doet de app StorySign. Auditief gehandicapte kinderen leren vaak later lezen dan kinderen zonder deze beperking, omdat zij klanken niet aan woorden kunnen koppelen. Daarom is de app StorySign zo'n fijn hulpmiddel

Lees meer
EMPOUDER_afb_liefde_is_festival_mail_01

Liefde is... op 14 februari, 2019 (kaartverkoop begonnen)

Graag brengen we 14 februari 2019 onder je aandacht. En niet omdat het dan Valentijnsdag is. Maar omdat het dan de hoogste tijd is voor het Liefde is… Festival van Emp/ouder.

Lees meer

Lever jij ook je bijdrage aan de onderzoeksagenda EMB? Vul de enquête in

Weten onderzoekers wat de problemen zijn waar wij met onze kinderen het vaakst tegenaan lopen? Lang niet altijd. Daarom werken we aan een onderzoeksagenda EMB. Wij ontvingen maar liefst 219 vragen van ouders naar aanleiding van onze oproep! De volgende stap is om tot de 10 belangrijkste vragen te komen. Denk jij met ons mee?

Lees meer

KIDS Sein

KIDS staat voor Kinderteam voor Interventie en Diagnostiek. KIDS Sein is er voor kinderen met lichamelijke beperkingen, een verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen zoals ADHD, autisme, of specifieke syndromen.

Lees meer

Input gevraagd voor Checklists Meervoudig Ondersteund EMB Pubers

Ouders van pubers met een ernstig meervoudige beperking blijken een behoefte te hebben aan ervaringsdeskundigheid over deze leeftijdsgroep. De BOSK wil die deskundigheid verzamelen met checklists. We vragen ouders mee te denken over de inhoud van die checklists.

Lees meer
wereld jaz2

11 november: voorstelling “De Wereld van Jaz”

Het prentenboek over Jaz wordt tot leven gebracht in “de Wereld van Jaz” – een unieke muzikale vertelvoorstelling voor alle kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 3 en 7 jaar. Op zondag 11 november is er een try-out.

Lees meer

Reflectietool integrale zorg

Houd zelf de regie bij de zorg voor je kind. Gebruik de reflectietool integrale zorg voor kind en gezin.

Lees meer
BOSK

Algemene ledenvergadering op 15 december 2018

De BOSK nodigt alle BOSK-leden van harte uit voor de derde algemene ledenvergadering (ALV) dit jaar op zaterdag 15 december in Utrecht.

Lees meer
kindervallei

Ontmoetingsdag EMB 2018 vol nieuwe ontdekkingen

Op zaterdag 29 september konden ouders van kinderen met een ernstig meervoudige beperking en hun kinderen (met en zonder beperking!) elkaar ontmoeten op een prachtige locatie De Kindervallei, een Ronald Mc Donald huis. De Kindervallei op zich bracht al heel veel inspiratie, maar behalve het prachtige gebouw waren er ook mooie, inspirerende workshops.

Lees meer

Ministerie van VWS start Programma Volwaardig leven

Het programma Volwaardig leven is op 30 september door het ministerie van VWS gelanceerd. Hierin staat hoe de gehandicaptenzorg in de toekomst geregeld wordt. Volgens Ieder(in) richt het zich uitsluitend op de groep die binnen de Wet langdurige zorg valt.

Lees meer