Word lid!

Nieuws

Meld je problemen rond hulpmiddelenzorg bij actieteam ministerie VWS

Afgelopen zaterdag stond de gehele uitzending van Kassa (BNNVARA) in het teken van de problematiek rondom de hulpmiddelenzorg. En goed nieuws: minister Hugo de Jonge (ministerie VWS) heeft toegezegd deze problematiek op te gaan pakken!

Lees meer

EMB Nederland geeft signaal af aan VWS voor het toekenningsbeleid voor Meerzorg (en PAB) bij meerdere zorgkantoren

EMB Nederland ontvangt uit meerdere hoeken verontrustende berichten over een nieuwe regel die toegepast wordt door zorgkantoren bij de toekenning van meerzorg (en ook bij een PAB aanvraag).

Lees meer

Informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Zorg en Dwang in werking voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat heeft ook gevolgen voor de (besturen van) ouderinitiatieven.

Lees meer

Terugblik Symposium 'Samen beslissen in onzekerheid'

Op 2 oktober 2019 organiseerde Prinsenstichting het symposium 'Beslissen in onzekerheid' over de medische besluitvorming bij ernstig meervoudig beperkte kinderen (EMB) en passende zorg in de laatste levensfase. Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan het getekende verslag.

Lees meer

Minder regels: eenmalige diagnose voor chronisch zieken

Mensen met een chronische aandoening hoeven straks niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Dat hebben de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Bruins (Medische Zorg en Sport) afgesproken met de zorgverzekeraars. Per 1 januari 2020 is een eenmalige diagnose door de behandelend arts voldoende. Het is één van de maatregelen die wordt genomen om de onnodige administratie in de zorg te lijf te gaan.

Lees meer

Oproep Willie Wortel naamgeving

Na de oproep om handige tips en trucs te delen voor de nieuwe versie van ‘Willie Wortel Tips’, een verzameling handige ideeën van en voor ouders van kinderen met een handicap is het tijd voor een nieuwe naam. De inhoud van de app is herzien en aangevuld met nieuwe tips.

Lees meer

Geen huisarts voor mensen met een beperking

De toestand in de huisartsenzorg is alarmerend. Duizenden mensen met een beperking hebben geen huisarts of dreigen deze kwijt te raken. Waarom? Artsen geven aan niet over de middelen te beschikken om patiënten die complexe zorg nodig hebbben, te helpen. Emb Nederland signaleert deze problematiek ook en is blij met deze actie van VGN en IederIn.

Lees meer

Mededeling van EMB Nederland over gesprek met ministerie van VWS

Het bestuur van EMB Nederland heeft op 25 september een gesprek gevoerd op het ministerie van VWS. Pensioen en werkloosheidsregeling voor zorgverleners thuis en de problematiek bij veranderen van zorgverzekeraar zijn besproken. Daarnaast is er ook aandacht gevraagd op de controle op het niet toepassen van het verhoogde zorgbudget bij ZZPVG 8. Voorzitter Geert Benjamins zet de resultaten van het gesprek op een rij.

Lees meer

Groei centraal in herfsteditie VROEG

De herfsteditie 2019 van VROEG is uit met als thema groei. Elke keer weer blijkt dat het belangrijk is om alert te zijn op een afwijkende ontwikkeling. Hoe eerder je erbij bent, hoe sneller en meer je kunt bijsturen.

Lees meer

AVG-arts en specialist ouderengeneeskunde in basispakket

In de troonrede is bekend gemaakt dat de AVG arts en de specialist ouderengeneeskunde vanaf 2020 in het basispakket komen. Dit is belangrijk nieuws voor mensen met een ernstige meervoudige beperking.

Lees meer